Vanlige spørsmål


Når kan høyhastighetstog være på skinner i Norge?
Vi er ferdige med utredningen i februar 2012. Etter det er det opp til politikerne å diskutere og evnt. vedta bygging. Man regner med at det tar ca 10 år fra man vedtar bygging til en strekning er ferdig. Planlegging tar 3 år og bygging tar 7 år. Vi snakker altså om 2023 hvis regjeringen er raskt til å bestemme seg.

 

Hvordan stiller de politiske partiene seg til høyhastighetstog i dag?
I innstillingen til Nasjonal transportplan går de fleste partiene inn for å utrede videre muligheter for, og lønnsomheten ved å bygge høyhastighetsbaner i Norge. Hva de faktisk sier når utredningen er ferdig er det ingen som vet.

 

Hva vil det koste å bygge ut en strekning, for eksempel Oslo-Trondheim?
Trolig vil det koste ca 120 milliarder kroner hvis man bygger nye spor for høyhastighetstog hele veien. Strekningen Oslo-Bergen vil koste omtrent det samme. Den er noe kortere enn Oslo- Trondheim, men har flere tunneler som er fordyrende.

 

Vil en eventuell bygging av høyhastighetsbaner gå utover oppgraderingen av det vanlige jernbanenettet?
Det er noe politikerne bestemmer gjennom den årlige bevilgningen til oppgradering og vedlikehold av eksisterende jernbanenett.

 

Hva vil dere legge særlig vekt på i utredningen?
Det er viktig at det er et markedsgrunnlag for å bygge høyhastighetsbaner. Hvis det ikke finnes nok folk som reiser i et spesielt område er det ikke så sannsynlig at man bygger en stasjon i det området. Men det må også sees i sammenheng med de samfunnsøkonomiske analysene. En stasjon kan jo også bety at området vil oppleve sterk vekst nettopp på grunn av en stasjon.


Hvordan er utredningen lagt opp?
Den er delt opp i 3 faser. Fase 1 var å gå igjennom og sammenligne utredninger som er laget tidligere. Konklusjonen var at de er laget på så forskjellige måter at de ikke kan sammenlignes. I fase 2 skal man derfor utrede premisser som skal brukes senere. Premissene er delt inn i 6 deler og skal utredes av firmaer som har vunnet anbudskonkurransen. I fase 3 skal de konkrete strekningene som skal utredes ut på anbud. 

Hvilke strekninger skal utredes?
Oslo – Bergen
Oslo – Kristiansand – Stavanger
Oslo – Trondheim
Oslo – Gøteborg
Oslo – Stockhom
Bergen – Haugesund – Stavanger i kombinasjon med A og B 

Hvorfor er utredningen delt opp i 3 deler?
Det er beskrevet som en forutsetning i ”mandatet for utredning av Høyhastighetsbaner” som jernbanedirektøren har fått av samferdselsministeren.
Det er vanlig å dele opp store prosjekter i flere deler som legges ut på anbud. På den måten får man det beste ut av markedet på flere områder.