Video: Kontraktstildeling

30. september offentliggjorde vi på en pressekonferanse hvilke konsulentfirmaer som vant den første anbudskonkurransen. 5 firmaer skal begynne arbeidet med å utrede høyhastighetsbaner.