Video: Andre alternativer

Mange tror vi bare skal utrede høyhastighetsbaner, men vi skal også vurdere andre alternativer på de 6 strekningene. Her får du vite mer om det, og Toms tur til Tynset for å møte Jernbaneforum Røros-og Solørbanen.