Video: Foreløpige resultater

Høyhastighetsutredningen er omtrent halvveis i arbeidet, og som et ledd i vår åpne prosess markerte vi det ved å offentliggjøre resultatene vi har kommet til så langt. Det skjedde på "Jernbaneforum 2011".