Se flere videoer

 • Video: Oppsummering

  Denne filmen forteller hvordan Høyhastighetsutredningen har jobbet, og hva vi har gjort siden vi fikk mandatet av samferdselsdepartementet i februar 2010.

 • Video: Trasepresentasjon

  Her kan du se noen av sluttresultatene til Høyhastighetsutredningen. Det er bl.a reisetider, trasevalg og utbyggingskostnader for de 12 traseene som ble grundig analysert.

 • Video: Åpent seminar 17. juni 2011

  Konsulentfirmaene som jobber for oss presenterte selv hvor langt de har kommet med hver sin korridor. Her kan du høre mer om utfordringene de har.

 • Video: Høyhastighetsutredningen på rundreise

  Prosjektleder Tom Stillesby reiser rundt til alle Jernbaneforaene for å fortelle om resultatene så langt, og få innspill til prosessen videre. Her drar han til Jernbanforum Sør i Kristiansand. De håper å få den første høyhastighetsbanen.

 • Video: Foreløpige resultater

  Høyhastighetsutredningen er omtrent halvveis i arbeidet, og som et ledd i vår åpne prosess markerte vi det ved å offentliggjøre resultatene vi har kommet til så langt. Det skjedde på "Jernbaneforum 2011".

 • Video: Pressekonferanse 9. mars

  Høyhastighetsutredningen arrangerte pressekonferanse der vi fortalte hva vi har kommet frem til så langt i utredningen.

 • Video: Seminar

  Vi arrangerte åpent seminar 16. desember. Tema var status for arbeidet vårt, og erfaringer fra høyhastighetsbaner i andre land.

 • Video: Fartsrekord

  Rekorden ble satt 3. april 2007 med et spesialdesignet fransk tog med ekstra store hjul og to motorer. Toppfarten ble nådd etter 16 minutter på strekningen som heter Eastern Europe TGV line.

 • Video: Andre alternativer

  Mange tror vi bare skal utrede høyhastighetsbaner, men vi skal også vurdere andre alternativer på de 6 strekningene. Her får du vite mer om det, og Toms tur til Tynset for å møte Jernbaneforum Røros-og Solørbanen.

 • Video: Kontraktstildeling

  30. september offentliggjorde vi på en pressekonferanse hvilke konsulentfirmaer som vant den første anbudskonkurransen. 5 firmaer skal begynne arbeidet med å utrede høyhastighetsbaner.