Presseinvitasjon. Jernbaneverket tildeler de første kontraktene

Jernbaneverket ønsker velkommen til pressekonferanse hvor vi presenterer firmaene som skal starte arbeidet med å utrede høyhastighetsbaner i Norge.

Disse firmaene skal legge premissene for det videre arbeidet.
Vi har utlyst 6 forskjellige delanbud, og interessen har vært enorm. Vi har fått
inn 40 tilbud.

Pressen er velkommen torsdag 30. september, klokken 14.00.

Presentasjonen vil finne sted i Jernbaneverkets lokaler i Byporten, 4 etasje.
Inngang fra Biskop Gunnerus gate 6.

Jernbanedirektør Elisabeth Enger og leder for Høyhastighetsutredningen,
Tom Stillesby, vil være tilgjengelige for intervju.
Firmaene som får kontraktene vil også være tilstede.


Kontaktperson:
Kommunikasjonsrådgiver i Høyhastighetsutredningen
Lisbet Kierulf Botnen
Tlf 900 34 970
botlis@jbv.no


Høyhastighetsutredningen har som oppgave å anbefale strategier for fremtidens persontogtransport i Sør-Norge. Utredningen er organisert som en egen prosjektorganisasjon, men skal styres av Jernbaneverket. Prosjektet ferdigstilles februar 2012, og vil være en viktig del av Nasjonal transportplan 2014-2023. Mer informasjon finner du på www.jbv.no.