Presseinvitasjon: Foreløpige resultater fra Høyhastighetsutredningen

Høyhastighetsutredningen til Jernbaneverket ønsker velkommen til pressekonferanse 9. mars. Vi er halvveis i utredningen, og ønsker derfor å presentere resultatene vi har kommet til så langt.

Hoveddelen i presentasjonen vil være en analyse av markedsgrunnlaget for høyhastighetstog i Norge. Vi kommer til å fortelle hvor mange som trolig vil reise med høyhastighetstog på de forskjellige strekningene vi utreder.

Disse strekningene utredes:

1. Oslo – Bergen
2. Oslo – Kristiansand – Stavanger
3. Oslo – Trondheim
4. Oslo – Göteborg
5. Oslo – Stockholm
6. Bergen – Haugesund – Stavanger i kombinasjon med 1 og 2

Vi kommer også til å presentere vurderinger vi har gjort av hvordan norsk topografi og klima påvirker høyhastighetsbaner, og andre funn innen togdrift. Til slutt vil vi offentliggjøre hvem som vant vår siste anbudsrunde. De skal utrede strekningene i detalj.

Pressen er velkommen onsdag 9. mars, klokken 10.00.

Presentasjonen vil finne sted i Jernbaneverkets lokaler i Byporten, 3 etasje.
Inngang fra Biskop Gunnerus gate 6.

Leder for Høyhastighetsutredningen, Tom Stillesby, vil være tilgjengelige for intervju også etter presentasjonen.

 
Kontaktperson:
Kommunikasjonsrådgiver i Høyhastighetsutredningen
Lisbet Kierulf Botnen
Mobil: 900 34 970
E-post: botlis@jbv.no

--------------------------------------------------------------------------------

Høyhastighetsutredningen har som oppgave å anbefale strategier for fremtidens persontogtransport i Sør-Norge. Utredningen er organisert som en egen prosjektorganisasjon, men skal styres av Jernbaneverket. Prosjektet ferdigstilles februar 2012, og vil være en viktig del av Nasjonal transportplan 2014-2023. Mer informasjon finner du på http://www.jernbaneverket.no/no/Prosjekter/Hoyhastighetsutredningen/