Foreløpige resultater fra Høyhastighetsutredningen - høyhastighet kan også bli et tilbud til distriktene

4 norske konsulentfirmaer leverte hver sin rapport til Høyhastighetsutredningen 25. november. Der beskriver de ulike alternativer for hvor i landskapet høyhastighetslinjene kan gå. Disse rapportene er nå offentliggjort, i tillegg til mulige reisetider og stoppesteder.

I tråd med Høyhastighetsutredningens åpne prosess har vi publisert alle rapportene som er ferdige på vår nettside. Vi presiserer at bygging av høyhastighetsbaner ikke er vedtatt, så dette er kun forslag til driftsopplegg, og kan brukes som et utgangspunkt for videre diskusjon hvis bygging skulle bli en realitet i fremtiden.

Forslag til trasèer, anbefalinger i rapportene og utarbeidelse av reisetider/stoppesteder er det konsulentene som må stå inne for. Konklusjonene representerer ikke nødvendigvis Høyhastighetsutredningens/Jernbaneverkets holdninger. Høyhastighetsutredningen skal trekke sine egne konklusjoner basert på disse rapportene og en rekke andre rapporter, og vil presentere en sluttrapport/konklusjon i slutten av januar. I sluttrapporten vil kostnader og samfunnsøkonomisk analyse av de forskjellige traseene stå sentralt.

Norsk modell for høyhastighetstog
Det britiske firmaet Atkins har på oppdrag fra Høyhastighetsutredningen regnet seg frem til hvor togene kan stoppe, hvor lang tid togturen vil ta og hvor ofte togene skal gå.

Utgangspunktet for disse beregningene er å ta vare på endemarkedet, i tillegg til å betjene markedet underveis, altså distriktene, der det er grunnlag for det. Utvelgelsen av stasjoner er basert på visse kriterier, slik at de samme forhold gjelder for alle strekningene.

Leder for Høyhastighetsutredningen, Tom Stillesby sier at høyhastighetstog også skal være et tilbud til distriktene:

  -  Vi vil forsøke å binde regionene sammen med flere stopp underveis enn det som er vanlig de     fleste steder i Europa. Det er for å plukke opp markedet underveis. Det betyr ikke at togturen vil ta veldig lang tid, for alle togene trenger ikke stoppe på samme sted hver gang, sier Stillesby.

Stoppmønster
Atkins har laget et opplegg som de kaller basiskonsept og ekspresstog:

Basiskonseptet: Et tog som stopper på de store og mellomstore stasjonene. Toget går en gang i timen. Dette toget stopper på relativt mange stasjoner til sammen.

Ekspresstoget: Dette toget stopper bare på de største stasjonene. Det skal gå 4 tog om morgenen og 4 om ettermiddagen. Dette toget stopper på få stasjoner, og er raskere.

I tillegg jobber Atkins videre med et konsept hvor toget stopper på enda mindre stasjoner, for å se hvor lang tid det vil ta, og hvor stor etterspørselen vil bli.

Steder toget kan stoppe hvis man bygger for 330 km/t:
Oslo-Stavanger: Oslo, Drammen, Porsgrunn, Arendal, Kristiansand, Mandal, Egersund, Sandnes, Stavanger (Reisetid 3 timer, 2 minutter)

Oslo-Bergen via Hallingdal: Oslo, Hønefoss, Geilo, Voss, Bergen (Reisetid 2 timer, 6 minutter)

Oslo-Bergen via Numedal: Oslo, Drammen, Kongsberg, Geilo, Voss, Bergen (Reisetid 2 timer, 14 minutter)

Oslo-Bergen via Haukeli: Oslo, Drammen, Kongberg, Røldal, Odda, Bergen (Reisetid 2 timer, 15 minutter)

Oslo-Stavanger via Haukeli: Oslo, Drammen, Kongsberg, Røldal, Haugesund, Stavanger (Reisetid 2 timer, 27 minutter)

Bergen-Stavanger via Røldal: Bergen, Odda, Haugesund, Stavanger (Reisetid 1 time, 28 minutter)

Bergen-Stavanger langs kysten: Bergen, Stord, Haugesund, Stavanger (Reisetid 1 time, 22 minutter)

Oslo-Trondheim via Gudbrandsdalen: Oslo, Gardermoen, Hamar, Lillehammer, Otta, Oppdal, Trondheim (Reisetid 2 timer, 59 minutter til Trondheim - 13 ekstra minutter til Værnes)

Oslo-Trondheim via Gjøvik/Gudbrandsdalen: Oslo, Gardermoen, Gjøvik, Lillehammer, Otta, Oppdal, Trondheim (Reisetid  2 timer, 35 minutter til Trondheim - 13 ekstra minutter til Værnes))

Oslo-Trondheim via Østerdalen: Oslo, Gardermoen, Elverum, Tynset, Trondheim, (Reisetid 2 timer, 10 minutter til Trondheim - 13 ekstra minutter til Værnes)

Oslo-Stockholm: Oslo, Lillestrøm, Karlstad, Örebro, Västerås, Stockholm (Reisetid 2 timer, 46 minutter)

Oslo-Göteborg: Oslo, Sarpsborg, Trollhättan, Göteborg (Reisetid 1 time, 40 minutter)

To forskjellige høyhastighetsalternativer
Rapportene inneholder forslag til hvor i terrenget banen kan gå hvis man bygger for 250 km/t. Da kan togene stoppe på flere steder enn i 330 km/t alternativet som er beskrevet ovenfor. Begge alternativene er tilrettelagt for at godstrafikk kan kjøre på de samme linjene:
-         Begge alternativer har fordeler og ulemper , sier leder for Høyhastighetsutredningen, Tom Stillesby. Trasèene til et tog som kjører i 250 km/t kommer nok nærmere noen av stasjonene der de ligger i dag, men reisetiden blir noe lenger. Trasèene som er tilpasset tog i 330 km/t er mer kompliserte å bygge, men man oppnår kortere reisetider, sier han.

Når Høyhastighetsutredningen i januar/februar 2012 skal anbefale endelige løsninger kan noen strekninger få en kombinasjon av disse to hastighetene, for å tilpasse linjene enda bedre til terrenget.

For fullstendig oversikt over stoppesteder, reisetid og linjeføring for begge alternativene, se nettsiden vår  http://www.jernbaneverket.no/no/Prosjekter/Hoyhastighetsutredningen/
Der kan du også laste ned rapportene.

Kontaktpersoner for linjerapportene:
Oslo-Stavanger: Multiconsult ved Gunnar Bratheim tlf. 905 26 861 gunnar.bratheim@multiconsult.no
Oslo-Bergen: Sweco ved Stefan Okstveit tlf.: 97 57 82 99 stefan.okstveit@sweco.no; Harald Monsen tlf. 918 11 628 harald.monsen@sweco.no
Oslo-Trondheim: Rambøll ved Kathrine Gjerde tlf. 971 90 279 kathrine.gjerde@ramboll.no eller Frode Mo tlf. 917 42 360 fm@rail-x.no
Oslo-Stockholm/Gøteborg: Norconsult ved prosjektleder Svein Sørheim tlf. 918 54 705 svs@norconsult.no

Kontaktperson for spørsmål om reisetider og stoppesteder:
Prosjektleder i Høyhastighetsutredningen, Tom Stillesby tlf 474 56 067 stitom@jbv.no
Seniorrådgiver i Høyhastighetsutredningen, Ove Skovdahl tlf 900 55 368 os@railconsult.no

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Høyhastighetsutredningen har som oppgave å anbefale strategier for fremtidens persontogtransport i Sør-Norge. Utredningen er organisert som en egen prosjektorganisasjon, men skal styres av Jernbaneverket. Prosjektet ferdigstilles februar 2012, og vil være en viktig del av Nasjonal transportplan 2014-2023. Mer informasjon finner du på http://www.jernbaneverket.no/no/Prosjekter/Hoyhastighetsutredningen/