Vi har tildelt de første kontraktene

Både internasjonale og norske firmaer er valgt ut til å starte arbeidet med å utrede høyhastighetsbaner i Norge. Disse firmaene skal legge premissene for det videre arbeidet.

Vi fikk inn 40 tilbud fra 21 firmaer. Firmaene som vant anbudskonkurransen er:

1. Markedsanalyser: Atkins (UK)
www.atkinsglobal.com
med underleverandørene Ernst&Young (UK), Temple (UK), Rand Europe (UK) og ITS Leeds (UK)

2. Planleggings- og utviklingsstudier: WSP Samhällsbyggnad (SE)
www.wspgroup.se
med underleverandørene Transrail Sweden AB (SE) og Multiconsult AS (NO)

3. Finansielle og samfunnsøkonomiske analyser: Atkins (UK)  www.atkinsglobal.com
med underleverandørene Ernst&Young (UK), Temple (UK), Rand Europe (UK), ITS leeds (UK) og Faithful+Gould (UK)

4. Kommersielle strategier og kontraktstrategier: PriceWaterHouseCoopers (PWC, NO)www.pwc.com/no
med underleverandøren PriceWaterhouse United Kingdom

5. Teknikk- og sikkerhetsanalyser: Pöyry Infra (DE)
www.infra.poyry.de
med underleverandørene Interfleet Technology AS (NO), Karlsruhe Institute of Technology (DE) og Sweco Norge AS (NO)

6. Miljøanalyser: Asplan Viak (NO)
www.asplanviak.no
med underleverandørene MISA (NO), VWI (DE) og Brekke og Strand Akustikk AS (NO)

Jernbanedirektør Elisabeth Enger er godt fornøyd med utvelgelsen:
- Det er viktig at utredningen blir nyansert og at alle sider belyses. Sammensetningen av firmaer som vant denne anbudsrunden er en garanti for både allsidighet og kvalitet, sier hun.

Alle firmaene har jobbet med store internasjonale utredninger tidligere eller med bygging av høyhastighetsbaner. Kvaliteten på firmaene reflekterer den store interessen for anbudene. Firmaene starter arbeidet umiddelbart. Dermed er det konkrete arbeidet i gang med å utrede den største transportutredningen i Norge i nyere tid.

- Med disse anerkjente firmaene har vi oppnådd det som var en forutsetning i mandatet, nemlig å få med internasjonal kompetanse, sier leder i Høyhastighetsutredningen, Tom Stillesby.

Blandet gruppe
Det britiske firmaet Atkins Group er det eneste firmaet som vant to delanbud, både markedsanalyser og finansielle og samfunnsøkonomiske analyser.
Leder for Atkins Norge, Håkon Dragsund sier:
- Vår jernbaneekspertise bygger på lang erfaring fra jernbanesektoren over hele verden. Nylig har vi bidratt til å levere høyhastighetsbanen Gautrain i Sør Afrika for fotball VM i 2010, hovedplan for transport i Kuwait og Dubai Metro. Vi jobber også med utrullingen av neste generasjons signalsystem, ERTMS, i hele det danske jernbanenettet.

Dragsund sier at høyhastighetsbaner bygges i varierende landskap og i land med forskjellige økonomier, og ikke lenger er et standardisert produkt.
- Derfor er det viktig at man gjør en grundig vurdering av både fordeler, ulemper og kostnader som er forbundet med utbygging, før man forplikter seg til en løsning. Atkins er involvert i tilsvarende studier både i Storbritannia og Sverige,
sier han.


Det eneste heleide norske firmaet er Asplan Viak fra Sandvika. Administrerende direktør Øyvind Mork sier de er veldig glade for å ha vunnet konkurransen om tildelingen av miljøanalysen:
-  Arbeidet med miljøanalysen er faglig utfordrende, og passer svært godt i forhold til vår kompetanse og strategi. Oppgavens størrelse gir også muligheter til faglig utvikling for både oss og oppdragsgiver, sier Mork.


De som ikke vant
Mange firmaer kom med tilbud på kontraktene. Her følger en liste i alfabetisk rekkefølge over de som ikke vant i denne runden:

1. Markedsanalyser: COWI, Intraplan, L.E.K. Consulting, Norconsult, SteerDaviesGleave, Vectura, WSP.

2. Planleggings- og utviklingsstudier: Atkins, COWI + Obermeyer, Høyhastighetsringen, IGV-VWI, Inexia-Asplan, Pöyry, Rambøll, SteerDaviesGleave, Systra

3. Finansielle og samfunnsøkonomiske analyser: COWI, Det norske Veritas, McKinsey, Multiconsult, SteerDaviesGleave

4. Kommersielle strategier og kontraktstrategier: Atkins, Obermeyer, Pöyry

5. Teknikk- og sikkerhetsanalyser: Atkins, COWI + Obermeyer, ILF, Scandpower, WSP

6. Miljøanalyser: Atkins, COWI + Obermeyer, Multiconsult, Pöyry, Scott Wilson