Skauge fornøyd med utredningen

Styringsgruppen til Høyhastighetsutredningen var samlet i dag under ledelse av Anita Skauge. Plan-og utviklingsdirektøren er godt fornøyd med fremdriften i prosjektet.

Plan- og utviklingsdirektør i Jernbaneverket Anita Skauge- Jeg synes det går veldig bra. Prosjektet er i rute, sier hun.

Et av temaene på dagens møte var de mange anbudene som har kommet inn på de 6 premiss-utredningene, som skal danne grunnlaget for videre utredningen. Hele 40 tilbud skal vurderes. Skauge sier det er mange spennende og erfarne firmaer involvert.

Den største utfordringen fremover er tidsplanen, mener hun.
- Det er en stram tidsplan, men det har vi visst hele tiden. Det går nok bra, sier Skauge.

Styringsgruppen skal i hovedsak vurdere prosjektets fremdrift, den faglige tilnærmingen, og rapporteringen. I tillegg er det et krav fra Samferdselsdepartementet at prosessen er åpen og synlig.

De andre som sitter i styringsgruppen er Bo Lennart Nelldal, professor i togtrafikk-planlegging, KTH Stocholm, Thomas Havnegjerde, adm.dir i Espira-gruppen, Nils Olsson, forsker NTNU, Siri Pettersen Strandenes, professor i økonomi, NHH, Jon Frøisland, spesialrådgiver JBV og Dagfinn Berge, daglig leder i Railconsult AS.

Mandag 30 august er det møte for ekspertgruppen til Høyhastighetsbane-utredningen.