Utvelgelse av stasjoner

Atkins har tatt utgangspunkt i dagens stasjoner der hvor det finnes bane i dag. Noen steder vil ikke de nye banene treffe dagens stasjoner pga andre krav til linjeføring. Det gjelder for eksempel Finse og Myrdal langs Bergensbanen, for en linjeføring med godstog.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Atkins har kategorisert stasjonene i 3 forskjellige kategorier. Følgende faktorer ble lagt til grunn når stasjonene skulle kategoriseres:

1. Befolkning rundt stasjonen og i kommunen:
Kategori 1 stasjon: Betjener en befolkning på mer enn 50.000 (10.000 for nordkorridoren  og Bergen-Stavanger)
Kategori 2 stasjon: Betjener en befolkning på mellom 10. 000 og 50. 000 (5.000 og 10.000 for nordkorridoren og Bergen-Stavanger)
Kategori 3 stasjon: Betjener en befolkning på mindre enn 10.000 (5.000 for nordkorridoren og Bergen-Stavanger)


2. Trafikktall fra NSB om bruk av stasjoner (fra 2009)
Kategori 1 stasjon: Brukt av mer enn 500.000 (100.000 i nordkorridoren og Bergen-Stavanger)
Kategori 2 stasjon: Brukt av mellom 100.000 og 500.000 (50.000 og 100.000 i nordkorridoren og Bergen-Stavanger)
Kategori 3 stasjon: Færre enn 100.000 (50.000 i nordkorridoren og Bergen-Stavanger)


3. Nærhet til store steder som vil få hyppige avganger
- Ligger stedet 20 km eller nærmere et større sted, får det ikke eget stopp
- Spesielle hensyn. For eksempel mellom Lillehammer og Trondheim finnes det ingen større byer, men likevel får de noen stopp.


4. Tilknytning til andre transportmidler
- Er stedet knyttet til for eksempel en flyplass, en havn eller ligger det slikt til at det kan betjene mindre tettsteder som ellers ikke ville blitt betjent?

Etter disse vurderingene ble stasjonene delt inn i 3 kategorier, hvor kategori 1 stasjon altså betjener de største stedene, og kategori 2 stasjoner betjener de mellomstore stedene.

Kategori 3 stasjoner ligger på mindre steder, og de vil bli testet videre. Atkins jobber med et konsept hvor toget skal stoppe på alle stasjonene, for å se hvor lang tid det vil ta, og hvor stor etterspørselen vil bli.