Presentasjonene fra sluttseminaret og pressekonferansen

Høyhastighetsutredningen arrangerte et åpent seminar 26. januar. Der fikk konsulentfirmaene som har jobbet for oss anledning til å presentere resultatene sine. Du kan lese presentasjonene deres her, samt Tom Stillesbys presentasjon for presse og statsråd dagen før.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.


Veien videre

Det skjer mye spennende innen transportsektoren fremover. Høyhastighetsutredningen overleverte sluttrapporten til samferdselsdepartementet 25. januar, og 16.februar kommer Inter-city utredningen. Begge utredningene er viktige for Nasjonal Transportplan, som kommer 29. februar.

Både Høyhastighetsutredningen og Inter-city utredningen skal på høring. Regjeringen kommer til å legge frem en melding til Stortinget om ca. ett år.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa mottar høyhastighetsutredningen.