Oppsummering av foreløpige resultater

Her kan du lese hva som er de viktigste funnene i Høyhastighetsutredningen så langt. Vi er omtrent halvveis i prosessen. og har markert det ved å offentliggjøre noen konklusjoner.

Hvis en høyhastighetsbillett koster det samme som fly i dag, vil markedet i 2024 trolig være:

Oslo – Bergen – 2,1 millioner reiser i året. 6000 pr. dag 
Oslo – Trondheim – 2,8 millioner reiser i året. 8000 pr. dag 
Oslo – Kristiansand/Stavanger – 3,3 millioner reiser i året. 9000 pr. dag 
Oslo – Bergen/Stavanger (over Haukeli) – 4,4 millioner reiser i året. 12000 pr. dag
Bergen – Stavanger – 700 000 reiser i året. 2000 pr. dag
Oslo – Gøteborg – 1,2 millioner reiser i året. 3000 pr. dag
Oslo – Stockholm – 800 000 reiser i året. 2000 pr. dag

Atkins mener de fleste stasjonene bør ligge i bysentra der de ligger i dag, med enkelte unntak. Mange trenger oppgradering.

Atkins mener det kan være gunstig å knytte alle togene opp mot Gardermoen for å fange opp mest mulig av flymarkedet.

Ny brukerundersøkelse viser at nordmenn er veldig positive til høyhastighetstog (HHT). Med samme pris som fly ville i snitt nesten 7 av 10 valgt HHT fremfor fly (unntatt til Gøteborg som ikke kan sammenlignes fordi strekningen er dominert av bilbruk). Tidsbesparelse, mulighet for å kunne jobbe ombord og komfort gjør at folk foretrekker HHT.

Verken klimaet eller topografien i Norge er til hinder for høyhastighetstog så lenge man tar hensyn til det hele veien, fra utbygging til drift. Det betyr å velge rett togtype, bygge ekstra overbygninger der det er fare for ras osv.

Det er like trygt å kjøre høyhastighetstog som vanlig tog. Det er ikke større risiko for avsporing, kollisjoner, brann osv. Grunnen er at høyhastighetsbaner blir bygget på en sikrere måte i utgangspunktet

Det er også en fordel for den totale trafikksituasjonen at folk velger tog fremfor bil fordi det er flere ulykker på veiene.

Det er ikke er stort marked for å få godstrafikk over fra fly til høyhastighetsbane fordi så lite fraktes med fly i dag. Det kan potensielt være et marked for å få godstrafikk over fra veien til høyhastighetsbane, men da må prisene ned for å konkurrere med dagens relativt lave fraktpriser på vei.

Disse konsulentfirmaene vant anbudsrunden for videre detaljanalyser på forskjellige strekninger:

RAMBØLL: Korridor NORD - Oslo - Trondheim

SWECO: Korridor VEST -  Oslo - Bergen (Hardangervidda HallingdalNumedal)
                                            -  Oslo - Haugesund - Stavanger - Bergen : (Haukeli)

MULTICONSULT: Korridor SØR : Oslo - Kristiansand - Stavanger

NORCONSULT: Korridor ØST - Oslo - Stockholm
                                                       - Oslo - Gøteborg