Oppsummering Atkins: Oppgradering

I mandatet Jernbaneverket fikk fra samferdselsdepartementet sto det at vi også skulle finne ut hva det ville koste å oppgradere dagens jernbane. Her kan du lese en kort oppsummering av hva det vil koste.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Tallene er hentet fra hovedrapporten til Atkins. Dette oppgraderingsalternativet kalles alternativ B i rapporten.

Oslo-Bergen

Alternativ B som er en reisetidsreduksjon på 20 % på strekningen vil øke etterspørselen med ca 168 000 passasjerer i 2024 (totalt ca 1 millioner  reiser).

De totale kostnadene for utbedringstiltakene være ca NOK 35 mrd. Resultatene fra den samfunnsøkonomiske analysen viser en negativ nytte (NPV, netto  nåverdi) på ca NOK -5,6 mrd.

Inntektene som genereres vil ikke kunne dekke drifts- og vedlikeholdskostnader(ikke fornyelse av infrastruktur) for noen av korridorene i alternativ B.

 

Oslo-Kristiansand-Stavanger

Alternativ B som er en reisetidsreduksjon på 20 % på strekningen vil øke etterspørselen med ca 172 000 passasjerer i 2024 (totalt ca 1,8 millioner reiser).

De totale kostnadene for utbedringstiltakene være ca NOK 53 mrd. Resultatene fra den samfunnsøkonomiske analysen viser en negativ nytte (NPV, netto  nåverdi) på ca NOK -47,7 mrd.

Inntektene som genereres vil ikke kunne dekke drifts- og vedlikeholdskostnader(ikke fornyelse av infrastruktur) for noen av korridorene i alternativ B.

 

Oslo-Trondheim

Alternativ B som er en reisetidsreduksjon på 20 % på strekningen vil øke etterspørselen med ca 170 000 passasjerer i 2024 (1,5 millioner reiser).

De totale kostnadene for utbedringstiltakene være ca NOK 63 mrd. Resultatene fra den samfunnsøkonomiske analysen viser en negativ nytte (NPV, netto  nåverdi) på ca NOK -57 mrd.

Inntektene som genereres vil ikke kunne dekke drifts- og vedlikeholdskostnader(ikke fornyelse av infrastruktur) for noen av korridorene i alternativ B.

 

Oslo-Stockholm

Alternativ B som er en reisetidsreduksjon på 20 % mellom Oslo og Kongsvinger vil øke etterspørselen med ca 340 (!) passasjerer i 2024, med totalt ca 301 000 reiser på denne strekningen. Årsaken til den svake økningen i etterspørsel som følge av reisetidsreduksjonen er infrastrukturtiltakene på norsk side kun gir tidsbesparende tiltak på norsk side og dermed blir den totale reisetidsreduksjonen mellom Oslo og Stockholm kun 5 %.

De totale kostnadene for utbedringstiltakene være ca NOK 7,25 mrd. Resultatene fra den samfunnsøkonomiske analysen viser en negativ nytte (NPV, netto  nåverdi) på ca NOK -8,9 mrd. Inntektene som genereres vil ikke kunne dekke drifts- og vedlikeholdskostnader(ikke fornyelse av infrastruktur) for noen av korridorene i alternativ B.