Norsk modell for høyhastighet

Høyhastighetsutredningen jobber med et utgangspunkt for hvordan vi tenker oss at et mulig høyhastighetsnettverk kan se ut i fremtiden. Det innebærer dobbeltspor, mange stasjoner og godstog på dagtid.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Da vi samlet alle medlemmene av ekspertpanelet vårt i september i fjor fikk vi et veldig godt råd om hvordan vi burde gå frem. Direktør i den internasjonale jernbaneunionen (UIC), Ignacio Barron de Angoiti, sa at det er viktig at Norge finner sin egen modell for høyhastighetsbaner. Vi må ikke prøve å etterligne andre land, men finne ut hva som er viktig for oss:Ignacio Barron de Angoiti mener Norge må tenke selv

- Høyhastighetsbaner er et system som må tilpasses hvert enkelt land. Dere må definere om dere vil prioritere pris, service, hurtighet, hyppige avganger eller andre elementer, og dermed finne deres egen modell, sa han.

Selv er han glad i den franske definisjonen av høyhastighetsbaner: ”Det er ikke et tog, det er et nytt transport-system.”

Alle må med
Selv om vi er langt unna en konklusjon begynner vi å ane konturene av hva som kan bli en norsk løsning. Distriktspolitiske hensyn er viktig i Norge, ikke minst innen samferdselssektoren. Det betyr at vi vil forsøke å binde regionene sammen. Det blir ikke aktuelt med et høyhastighetstog som bare kjører fra sted til sted uten å stoppe. Selv om det er blant flypassasjerene det største markedet er, må toget også kunne stoppe underveis. En løsning kan være å bygge mange stasjoner, men la togene stoppe på forskjellige steder. For eksempel kan et tog kjøre nesten uten stopp mens et tog annet stopper på mange stasjoner.


Godstrafikk
Vi tar utgangspunkt i at det skal bygges dobbeltspor hele veien. Det er fordi vi også ønsker å kunne tilrettelegge for godstrafikk. Selv om det ikke er vanlig i resten av Europa skal vi se om det er mulig å få til i Norge. Noe av grunnen til at det ikke gjøres i Europa er at de har stort nok passasjergrunnlag til å bare frakte passasjerer. I Norge er situasjonen annerledes. Prosjektleder for Høyhastighetsutredningen, Tom Stillesby, mener den samfunnsøkonomiske verdien av gods vil bety en god del:

–.Godstransport vil være en viktig faktor for å få økonomi inn i prosjektene,
sier Stillesby. Han sier det i tillegg vil avlaste veiene for godstransport slik at høyhastighetstoget også vil gi en miljø- og sikkerhetsgevinst.

Med dobbeltspor kan man kjøre fire tog i timen, for eksempel to høyhastighetsavganger, en InterCity-avgang og et godstog.