Ikke toppfart i Sverige

Svenske myndigheter ønsker ikke at Høyhastighetsutredningen skal utrede høyhastighetsbaner med hastigheter over 250 km/t på svensk side. Det betyr at det raskeste alternativet til Europa er utelukket.

Svenskene ønsker ingen ny debatt om høyhastighetsbaner etter at de selv la frem en utredning for to år siden. Konklusjonen den gang var at de anbefalte bygging av nye baner mellom Stockholm og Gøteborg og Stockholm og Malmø. Men den nye regjeringen har lagt denne utredningen i en skuff, og de ønsker ingen ny debatt om dette i Sverige akkurat nå.

Ganske fort likevel
2 av strekningene Høyhastighetsutredningen skal utrede går inn i Sverige, nemlig Oslo- Gøteborg og Oslo-Stockholm. På disse strekningene skulle vi utrede flere utbyggingsalternativer, slik som i Norge. I Norge utreder vi både en oppgradering av eksisterende bane, et konsept som delvis bygger på eksisterende nett og intercity-strategi, og hovedsakelig separate høyhastighetslinjer. Men siden svenskene ikke ønsker å bygge eller få utredet høyhastighetsbaner som går over 250 km/t konsentrerer vi oss om ett alternativ der. 

Prosjektleder for Høyhastighetsutredningen, Tom Stillesby, sier svenskenes holdning ikke spiller stor rolle for selve utredningen:

- Det betyr at vi må justere kursen og utrede for maksimalt 250 km/t på svensk side. Reisetiden totalt sett vil bli noe lengre enn det som kunne vært oppnådd ideelt sett, men togene vil fremdeles gå fort, sier han.

Det er vanskelig å fastslå nøyaktig hva reisetiden kan komme til å bli, men sannsynligvis vil den ligger på 2-2,5 timer fra Oslo til Gøteborg. Fra Oslo til Stockholm tar turen kanskje 3-3,5 timer. Reisetiden totalt sett vil selvsagt også være avhengig av hvilken løsning man velger på norsk side.

På norsk side av grensen skal vi utrede for 250 km/t og for 330 km/t.