Høyhastighetsutredningen på høring

Utredningen sendes nå ut på offentlig høring med svarfrist 29. juni 2012. Samferdselsdepartementet ønsker at berørte fylkeskommuner, kommuner, regionråd og jernbanefora, samt trafikkselskap og nærings- og interesseorganisasjoner gir sine uttalelser. Les mer her.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.