Høyhastighetsutredningen og Inter-City

Jernbaneverket har lagt frem en mulighetsstudie for hvordan Østfoldbanen og Vestfoldbanen kan fullføres med dobbeltspor. Disse forslagene må ikke forveksles med Høyhastighetsutredningens arbeid. Vi er heller ikke bundet av noen av disse forslagene.

I går presenterte Jernbaneverket en mulighetsstudie for Østfoldbanen med utgangspunkt i to alternativer. Hovedalternativet går gjennom samtlige av fylkets byer med en fart på 200 km/t der lavere hastighet gjennom stasjonsbyene aksepteres. Det andre alternativet er en raskere forbindelse på 250 km/t eller mer gjennom fylket, med et mulig stopp mellom Fredrikstad og Sarpsborg.

Flere medier har skrevet at dette var Jernbaneverkets analyser om lyntog og dobbeltspor. Men dette er ikke resultater fra Høyhastighetsutredningen.
Høyhastighetsutredningen følger et eget mandat, og er ikke bundet av disse forslagene. Det betyr at det ikke er noen direkte sammenheng mellom disse forslagene og det arbeidet vi gjør.
Vi skal utrede mulighetene for høyhastighetsbaner på 6 strekninger, og en av dem er Oslo-Gøteborg. Vi begrenser oss ikke til noen hastigheter nå, vi skal blant annet utrede for hastigheter over 250 km/t.

Hvor stasjonene skal ligge eller hvor mange stopp det skal være på strekningen mot øst tar vi ikke stilling til nå. Vi har konsulentfirmaer som jobber med å analysere felles problemstillinger og lage modeller for hvordan hver av de 6 strekningene skal analyseres til slutt. Nye konsulentfirmaer starter rundt 1. mars. De skal blant annet vurdere trasevalg, hastigheter og stoppmønster.
Først i slutten av 2011 vil vi komme med våre anbefalinger til hvilke strategier som bør velges på de forskjellige strekningene, inkludert Østfoldbanen og Vestfoldbanen.

Selv om Høyhastighetsutredningen samarbeider med Inter-City prosjektet, er altså ikke resultatene fra denne mulighetsstudien begrensende for vårt arbeid. Vi holder alle muligheter åpne.