Her kan du lese presentasjonene fra seminaret

Ca 110 mennesker møtte opp på Høyhastighetsutredningens åpne seminar. De fikk høre om forskjellige løsninger for høyhastighetsbaner i forskjellige land, og status for arbeidet som konsulentfirmaene er i gang med. Presentasjonene kan du lese her.

Leder for utredningen, Tom Stillesby innledet med å fortelle litt om hvordan selve Høyhastighetsutredningen er lagt opp.

Først ut var Gunnar Malm som er generaldirektør for det nyetablerte Trafikverket, en sammenslåing av blant annet det svenske Vägverket og Banverket. Han fortalte om den svenske høyhastighetsutredningen. De utredet 4 strekninger, men endte med å anbefale bygging av to av dem.Konferansier Julian Smith og Jean Francois Paix

Jean Francois Paix,  direktør i det franske statlige jernbaneselskapet, SNCF, fortalte om erfaringer med høyhastighetstog i Frankrike. De bygget den første linjen i 1981, og har hittil bygget 1,850 km med høyhastighetsbaner.

Gunther Ellwanger, som er tidligere direktør for tysk jernbane og UIC, presenterte tyske erfaringer. Han la vekt på at høyhastighetsbaner er et helt konsept, som kan løses på mange forskjellige måter. Tyskland har for eksempel. andre løsninger for godstrafikken enn Frankrike og Spania.

Steinar Strøm, professor i økonomi, snakket om modeller for beregning av samfunnsøkonomisk nytte. Til daglig jobber han ved universitetet i Turin i Italia.

Oscar Frøidt, er doktor i infrastruktur og samfunnsplanlegging ved Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Han fortalte om det svenske prosjektet ”Grøna Tåget”, som er et mer miljøvennlig høyhastighetstog, beregnet for det Nordiske markedet.

Konsulentfirmaene som jobber med fase II fortalte hva de holder på med:

1. Teknikk – og sikkerhetsanalyser: Det tyske firmaet Pöyry Infra Gmb, presentert av Hermann Gitzelmann.

2. Miljøanalyser: Det norske firmaet Asplan Viak, presentert av Randi Svånå.

3. Planleggings- og utviklingsstudier: Det svenske firmaetWSP Samhällsbyggnad, presentert av Anders Markstedt.

4. Markedsanalyser: Det britiske firmaet Atkins, presentert av Michael Hayes.

5. Kommersielle strategier og kontraktstrategier: PriceWaterHouseCoopers, presentert av Julian Smith. 

6. Finansielle og samfunnsøkonomiske analyser: Det britiske firmaet Atkins, presentert av Warwick Lowe.

 Over 110 mennesker møtte opp på seminaret