Du kan se video fra seminaret m.m her

Vi har laget 4 videoreportasjer som forteller litt mer om hva vi driver med. I tillegg kan du se et høyhastighetstog som kjører i 574 km/t!

Vi arrangerte åpent seminar 16. desember. Tema var status for arbeidet vårt, og erfaringer fra høyhastighetsbaner i andre land.

Fartsrekorden med høyhastighetstog ble satt 3. april 2007 med et spesialdesignet fransk tog med ekstra store hjul og to motorer. Toppfarten ble nådd etter 16 minutter på strekningen som heter Eastern Europe TGV line.

Vi skal ikke bare utrede høyhastighetsbaner, men også vurdere andre alternativer på de 6 strekningene. Her får du vite mer om det, og Toms tur til Tynset for å møte Jernbaneforum Røros-og Solørbanen. 

30. september offentliggjorde vi på en pressekonferanse hvilke konsulentfirmaer som vant den første anbudskonkurransen. 5 firmaer begynte arbeidet med å utrede høyhastighetsbaner.

Reportasjen forteller litt om hva som er mandatet til Høyhastighetsutredningen, og viser prosjektleder Tom Stillesby som orienterer Jernbaneforum Sør om arbeidet.