Dette er firmaene som jobber for oss

Multiconsult, Rambøll, Sweco og Norconsult startet arbeidet i begynnelsen av mars. De skal analysere de forskjellige strekningene i detalj med hensyn til trasevalg, antall stasjoner, stoppmønster, samfunnsøkonomi, utbyggingskostnader, miljøfordeler/ulemper og areal- og næringsutvikling

Hver 14 dag møtes konsulentene hos oss til et felles møte. Der sørger vi for at de får den samme informasjonen, og de har mulighet til å diskutere felles problemstillinger. I tillegg har konsulentene laget arbeidsgrupper på tvers av miljøene. Noen har diskutert for eksempel linjeføring, kostnader, kart, stasjoner og støy.
 
Multiconsult (Oslo-Kristiansand-Stavanger)
Multiconsult og WSP er faste samarbeidspartnere, og har de senere årene jobbet sammen på flere store prosjekter i Norge. Blant de som pågår nå er kommunedelplan for nytt dobbeltspor fra Moss stasjon til Såstad og byggeplan for 24 km ny E18 Gulli – Langåker i Vestfold. WSP har tung erfaring fra en rekke jernbaneprosjekter i Sverige, blant annet tidligfaseutredninger av Östkustbanan, Botniabanan og Nord-Botniabanan. Multiconsult har på banesiden de senere årene blant annet jobbet med Vestfoldbanen Holm-Nykirke og Bybanen i Bergen.

Prosjektleder i Multiconsult, Gunnar Bratheim er utdannet naturforvalter fra UMB. Han sier det vil bli interessant å se hvordan de klarer å løse traséene for høyhastighetstog i norsk terreng:
- Med de strenge kravene som er til kurvatur og stigning er det ingen tvil om at dette er svært krevende og vil medføre en del konflikter. Men jeg er overbevist om at en høyhastighetsbane vil være et svært attraktivt tilbud, og i vår korridor tror jeg befolkningsmønster og avstander ligger godt til rette for en slik etablering, sier Bratheim.

Gunnar Bratheim (t.v.) og kollega Sam Pawar i Multiconsult studerer høydelagskart.

Rambøll (Oslo-Trondehim)
Rambøll er en av Nordens ledende leverandører av kunnskapsbaserte tjenester innen plan, design og teknikk, og har vært engasjert i en lang rekke jernbaneprosjekter. De gjør alt fra tidligfasestudier som konseptvalgutredninger og hovedplaner, til detaljprosjektering av stasjoner og linjestrekninger innenfor alle jernbanetekniske fag samt andre bygg- og anleggsdisipliner.

Rambølls prosjektleder  er Frode Mo, administrerende direktør i Rambølls datterselskap Rail-X AS. Frode er utdannet Cand. Scient. fra  Universitetet i Oslo og MBA fra NHH, og har arbeidet med jernbanespørsmål de siste fem årene. Før det arbeidet han i over 20 år i sivil luftfart.

 Prosjektleder Frode Mo i Rambøll

 

 

- Høyhastighetsutredningen er en av de mest spennende oppgavene man kan tenke seg for ingeniører som er interessert i jernbane, sier  Mo.
– Prosjektteamet i Rambøll er entusiastiske over å få være med på konkretisering av tanken på å suse fra Trondheim til Oslo på to-tre timer med tog.


 

 

 

Sweco (Oslo - Bergen (Hardangervidda Hallingdal/Numedal og Oslo - Haugesund - Stavanger – Bergen over Haukeli)
Swecos team  består av planleggere fra Norge, Sverige og Tyskland. Fra Tyskland har de med Pöyry Infra som har planlagt en rekke høyhastighetstraseer i Europa. Sweco i Sverige har deltatt i utredningen av høyhastighetsbane mellom Stockholm og Gøteborg, nærmere bestemt Ostlenken. De norske teamdeltagere har erfaring fra jernbane og de øvrige nødvendige fag som skal til for å dekke en så vidtfavnende oppgave.

 Prosjektleder i Sweco, Snorre Lægran, er utdannet sivilingeniør fra NTH. Han sier de gleder seg til å komme ordentlig i gang med oppgaven etter samordningsfasen de nå har vært igjennom.
- Det er ikke hver dag man er med på oppdrag som kan ha så store konsekvenser for Norge. Dersom man kan arbeide seg gjennom en arbeidsreise fra Bergen til Oslo på to timer, gjør dette at arbeidsregionene i Norge blir vesentlig større enn i dag, sier Lægran.


Norconsult (Oslo – Stockholm og Oslo – Gøteborg)
Firmaet har tidligere hatt utredninger av IC-strategier på Østfoldbanen og har for tiden også oppdrag for Jernbaneverket med konsekvensutredninger for IC i Østfold (KVU) og Strekningsvise utviklingsplaner for jernbanenettet i Norge med perspektiv 2020 og 2040. Norconsult har en lang rekke jernbanereferanser i Norge de siste 15 årene, for eksempel  fellesprosjektet E6-Dovrebanen (FP2), Fløen-Arna, Barkåker-Tønsberg, Holm-Holmestrand, Oslo-Ski dagsone mm. I tillegg har de jernbaneteknikkoppdrag  på strekningen Holmestrand-Nykirke og Farriseidet-Porsgrunn.

Oppdragsleder Svein Sørheim er sivil ingeniør fra NTNU. Han har ca. 25 års erfaring med planlegging og prosjektering av jernbaneanlegg.

Oppdragsteamet er for øvrig sammensatt av personer med erfaring som dekker alle utfordringene i prosjektet. Sørheim mener dessuten at oppdraget med Høyhastighetsutredningens siste fase er som skapt for tverrfagligheten i firmaet.
- Den største utfordringen i oppdraget er å finne den rette balansen mellom å være detaljert nok, samtidig som man ikke kan grave seg ned i detaljer, siden Høyhastighetsutredningen er en tidligfase-utredning, sier Sørheim.