Brukerundersøkelse av markedet (Atkins)

En del av markedsanalysen til Atkins er en helt ny brukerundersøkelse de har laget. De har spurt nordmenn om holdninger, preferanser og betalingsvilje når det gjelder høyhastighetstog. Nesten 7 av 10 nordmenn ville valgt høyhastighetstog hvis prisen var den samme som for fly.

Det er første gang en slik undersøkelse blir brukt direkte i en utredning. Tidligere utredninger har basert seg på statistikk og erfaringer fra Europa. Disse svarene inngår i en stor modell for å beregne markedet.

I denne brukerundersøkelsen har 3108 personer (stort utvalg) som i løpet av de 6 siste månedene har foretatt lengre reiser, svart på undersøkelsen. De har altså ikke bare spurt flypassasjerer.
Undersøkelsen er gjort i samarbeid med TNS Gallup. Svarene er delt inn i jobb – og fritidsreiser.

Det knyttes forutsetninger opp mot svarene de har kommet frem til:
- Pris for togbilletten tilsvarer prisen på fly
- Reisetiden er definert av Jernbaneverket
- Markedet ellers forandrer seg ikke


Hovedkonklusjonen er:
Folk er generelt veldig positivt innstilt til høyhastighetstog. De som kommer til å reise med høyhastighetstog er hovedsakelig de som reiser med fly i dag.

* Hva er avgjørende for å velge høyhastighetstog?
Reisetid: Ca 80% mener det er sannsynlig at de hadde valgt høyhastighetstog hvis de hadde spart reisetid.
Tilgang til stasjoner/terminaler: Nesten 70% sier det er avgjørende

* Nordmenn er ikke så opptatt av prisen. De synes det er viktigere at de sparer tid, kan jobbe underveis, at reisen er komfortabel og at det er mulighet for overgang til buss, lokaltog osv.

* Nesten 70% mener høyhastighetstog har en fordel foran fly når det gjelder reisetid. (selv om tiden på reise faktisk er lengre). Dette indikerer at man legger mer i begrepet reisetid enn kun tiden man bruker om bord i fly.


Betalingsvillighet:
Strøm: Både de som reiser på jobb og i fritiden vil ha strøm på toget, og internett hele veien, uavhengig av om det er tunneler eller ikke.
Mobildekning: De som reiser mye i jobben er mer opptatt av at det skal finnes stillesoner enn de som reiser privat.
Bagasje: De fleste synes det er greit å ha bagasjen over setene slik som på tog i dag.
Servering: Det er høy betalingsvilje generelt for å få servert mat ved setene.

Når folk som i dag reiser med fly har blitt spurt om å sammenligne fly og høyhastighetstog svarer de at fly er mindre attraktivt når det gjelder
- Reisetid
- Muligheten til å jobbe underveis
- Komfort
- En enkel reise
- Reise med grupper
- For krav til bagasje(håndtering, oppbevaring osv.) angir en stor del at dette ikke vil være en påvirkende faktor. Heller ikke kostnad, sikkerhet eller reliabilitet.
ser på fritiden vil betale litt mer for denne servicen

Tunneler:
Respondentene ble spurt om deres holdninger til  å foreta store deler av reisen med høyhastighetstog gjennom tuneller. Majoriteten (79%) svarte at dette ikke vil påvirke deres valg om å benytte høyhastighetstog. 16,5 % indikerte at de definitivt eller mest sannsynlig ikke vil benytte seg av høyhastighetstog dersom store andelen av reisen går gjennom tuneller.

Hovedårsakene til dette ble oppgitt å være redusert utsikt til naturskjønne omgivelser, samt bekymringer vedrørende sikkerhet ved en eventuell togstans i lengre tuneller.