Åpent seminar 26. januar 2012

Høyhastighetsutredningen arrangerer et seminar hvor sluttrapportene fra utredningen presenteres. Alle konsulentfirmaene vil fortelle om strekningene de har jobbet med, og hovedkonklusjonene fra utredningen vil bli presentert.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Hensikten med seminaret er å fortsatt sikre en åpen prosess. Det er viktig at alle som er interessert skal få tilstrekkelig informasjon. Konsulentfirmaene som jobber for oss vil få ca en halvtime hver til å presentere sine beslutninger. De vil for eksempel komme inn på hvordan de har jobbet med linjeføring, reisetider, antall stasjoner, markeds-, kostnads- og økonomiske analyser, sikkerhets- og miljøanalyser. Prosjektleder Tom Stillesby vil også holde et innlegg hvor han forklarer Høyhastighetsutredningens konklusjoner og anbefalinger videre.

Detaljert program kommer senere.


I utgangspunktet er dette seminaret ment for samarbeidspartnere og folk flest utenfor Jernbaneverket. Det vil bli avholdt et internt arrangement for Jernbaneverkets ansatte.


Seminaret finner sted på Thon Hotel Opera. 09-15:00 torsdag 26.januar.


Adressen er Dronning Eufemias gate 4, 0154 Oslo.


Disse firmaene vil presentere sine sluttrapporter på seminaret:

ATKINS:  Markeds-, kostnads, og økonomiske analyser
ASPLAN VIAK: Miljøanalyser
PØYRY:   Sikkerhetsanalyser

LINJEFØRINGER:

RAMBØLLOslo - Trondheim
SWECOOslo - Bergen (Hardangervidda Hallingdal/Numedal)
Oslo - Haugesund - Stavanger - Bergen : (Haukeli)
MULTICONSULT Oslo - Kristiansand - Stavanger
NORCONSULTOslo - Stockholm
Oslo – Gøteborg

Fristen for påmelding er tirsdag 17. januar 2012


Meld deg på her.