Nyhetsarkiv

 • Åpent seminar 17. juni

  Høyhastighetsutredningen arrangerer et seminar hvor vi forteller hva vi gjør i denne siste fasen av utredningen. Alle konsulentfirmaene vil fortelle om strekningene de jobber med, og det blir anledning til innspill og debatt. Les mer og meld deg på her.

 • Dette er firmaene som jobber for oss

  Multiconsult, Rambøll, Sweco og Norconsult startet arbeidet i begynnelsen av mars. De skal analysere de forskjellige strekningene i detalj med hensyn til trasevalg, antall stasjoner, stoppmønster, samfunnsøkonomi, utbyggingskostnader, miljøfordeler/ulemper og areal- og næringsutvikling

 • Veien videre for Høyhastighetsutredningen

  4 nye firmaer er nå i gang med siste fase av utredningsarbeidet. Samtidig reiser prosjektleder Tom Stillesby rundt til Jernbaneforaene for å fortelle om resultatene så langt. I mai/juni vil enda flere kommuner og fylkeskommuner bli direkte involvert i prosessen.

 • Brukerundersøkelse av markedet (Atkins)

  En del av markedsanalysen til Atkins er en helt ny brukerundersøkelse de har laget. De har spurt nordmenn om holdninger, preferanser og betalingsvilje når det gjelder høyhastighetstog. Nesten 7 av 10 nordmenn ville valgt høyhastighetstog hvis prisen var den samme som for fly.

 • Kommersielle strategier og kontraktstrategier: PriceWaterHouseCoopers (PWC, NO)

  PWC har analysert de valgmuligheter som finnes i forhold til kommersielle strategier, kontraktsforhold og organisatoriske løsninger ved planlegging og utbygging av høyhastighetsbane i Norge. Rapporten kan betraktes som en kunnskapsbase som gir en oversikt over disse problemstillingene.

 • Miljøanalyser: Asplan Viak (NO)

  Asplan Viak har sett på hvilke modeller og premisser som skal ligge til grunn for å vurdere de miljømessige konsekvensene for de forskjellige strekningene i siste fase. De har kartlagt eksisterende metodikk og kunnskapsgrunnlag, og utviklet det videre til avanserte modeller, tilpasset dette prosjektet.

 • Planleggings-og utviklingsstudier: WSP Samhällsbyggnad (SE)

  Rapporten er en grundig analyse av detaljspørsmål som handler om sporarrangement på stasjoner, hvor man skal ha forbikjøringsspor, sporveksler, hvilken hastighet man skal dimensjonere sporvekslene for og hvor tett det skal være mellom dem.

 • Teknikk – og sikkerhetsanalyser: Pöyry Infra GmbH (DE)

  Rapporten kommer med noen konklusjoner i forhold til værforhold, skinnetyper og risikovurderinger. Andre deler av rapporten beskriver teknisk regelverk, noen anbefalinger og vurderinger av mangler og gjennomgang av tekniske problemstillinger.

 • Markedsanalyser: Atkins (UK)

  Atkins har analysert hvor mange som vil benytte seg av høyhastighetstog på de forskjellige strekningene. De har laget en ny modell med mange forskjellige komponenter, for å kartlegge etterspørselen. Tallene viser markedet fra A til B, ikke underveistrafikken, som kommer senere.

 • Oppsummering av foreløpige resultater

  Her kan du lese hva som er de viktigste funnene i Høyhastighetsutredningen så langt. Vi er omtrent halvveis i prosessen. og har markert det ved å offentliggjøre noen konklusjoner.