Nyhetsarkiv

 • Oslo – Bergen/Stavanger: Sammendrag av rapporten til Sweco

  Sweco har utredet 4 forskjellige strekninger. Det er 3 som går i forskjellige varianter fra øst til vest, gjennom Hallingdal, Numedal og over Haukeli. En korridor går mellom Bergen og Stavanger. Atkins er ansvarlig for reisetider og stoppesteder.

 • Oslo – Kristiansand/Stavanger: Sammendrag av rapporten til Multiconsult

  Multiconsult har i hovedsak utredet en trase som gjelder både for 250 km/t og for 330 km/t-alternativet. De er forskjellige i begynnelsen (Drammen-Porsgrunn) og på slutten (Egersund-Stavanger). Atkins er ansvarlig for reisetider og stoppesteder.

 • Oslo – Trondheim: Sammendrag av rapporten til Rambøll

  Rambøll har utredet 3 forskjellige strekninger fra Oslo til Trondheim. Det er gjennom Gudbrandsdalen, gjennom Østerdalen og gjennom Rondane. Atkins er ansvarlig for reisetider og stoppesteder.

 • Reisetider, stoppmønster og stoppesteder

  Det britiske firmaet Atkins har regnet seg frem til hvilke steder høyhastighetstogene kan stoppe, hvor lang tid togturen vil ta, og hvor ofte togene skal gå.

 • Utredning i rute

  Rapportene fra de 4 konsulentfirmaene som har vurdert forskjellige traseer ble overlevert oss som avtalt 14. oktober. De vil bli offentliggjort 29. november.

 • Status for Høyhastighetsutredningen

  Utredningsarbeidet går nå inn i en siste og krevende fase. De fire norske konsulentfirmaene som jobber med hver sin korridor skal levere analysene til oss i midten av oktober. Etter det går det slag i slag.

 • Presentasjoner fra seminaret 17. juni

  Høyhastighetsutredningen har nettopp avsluttet et åpent seminar hvor fokus var linjefremføring, altså hvor traseene kan komme til å ligge i landskapet. Temaer som markedsanalyser og kartlegging av sårbare områder ble også belyst. Her kan du lese alle presentasjonene.

 • Norsk modell for høyhastighet

  Høyhastighetsutredningen jobber med et utgangspunkt for hvordan vi tenker oss at et mulig høyhastighetsnettverk kan se ut i fremtiden. Det innebærer dobbeltspor, mange stasjoner og godstog på dagtid.

 • Ikke toppfart i Sverige

  Svenske myndigheter ønsker ikke at Høyhastighetsutredningen skal utrede høyhastighetsbaner med hastigheter over 250 km/t på svensk side. Det betyr at det raskeste alternativet til Europa er utelukket.

  Illustrasjonsfoto. Det svenske toget X2000. Foto: Stefan Nilsson, SJ.
 • 2 dagers work-shop for Høyhastighetsutredningen

  Alle konsulentfirmaene som jobber for oss, pluss utenlandske eksperter, har vært samlet i to dager for å diskutere felles problemstillinger. Fokus var rettet mot linjefremføring, antall stasjoner og reisetidsmål.