25. januar kommer sluttrapporten

Alle som er interessert i konklusjonene til Høyhastighetsutredningen bør merke seg datoen 25. januar. Jernbanedirektør Elisabeth Enger kommer til å overrekke sluttdokumentet til samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa kl. 13.00, med påfølgende pressekonferanse.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Seansen finner sted på Thon Hotel Vika Atrium. Det  ligger i Munkedamsveien 45, ved Aker Brygge.

Prosjektleder for Høyhastighetsutredningen, Tom Stillesby, vil orientere om sluttrapporten. Den vil inneholde hovedkonklusjonene i utredningen. Viktige faktorer er blant annet samfunnsøkonomisk analyse, driftsøkonomi, utbyggingskostnader og miljøregnskapet. Vi presenterer ferske tall, og anbefaler hva som bør gjøres videre.

Sluttrapporten og de resterende rapportene blir også  publisert på vår nettside 25. januar ca. kl. 13.00.

Utredningen har foregått i tre faser. Første fase besto av å oppsummere tidligere utredninger. Konklusjonen var at de var laget på så forskjellige måter at de var vanskelige å sammenligne.

Andre fase handlet om å lage modeller og se på felles problemstillinger som gjelder for alle korridorene. Siden tidligere utredninger var vanskelig å sammenligne, var det viktig at korridorene i denne utredningen ble analysert på samme helhetlige måte. 5 konsulentfirmaer vant anbudsforespørselen, og de jobbet med markedsanalyser, planleggings - og utviklingsstudier, finansielle og samfunnsøkonomiske analyser, kommersielle strategier og kontraktstrategier, teknikk – og sikkerhetsanalyser og miljøanalyser.

I tredje og siste fase analyserte fire norske konsulentselskaper hver sin korridor på et ganske detaljert nivå. De fant de beste stedene å legge traseene i landskapet, basert på en del felles forutsetninger.

I tillegg har vi hatt med Atkins, Asplan Viak og Pöiry hele veien. De har analysert henholdsvis marked/økonomi, miljø og sikkerhet.