Nyhetsarkiv

 • Du kan sjekke CO2 utslippene selv!

  Misa har laget en klimakalkulator hvor du selv kan beregne CO2 utslippene på de forskjellige strekningene som er utredet. Ved å forandre komponenter som energimiks, andel tunneler og broer osv kan du selv se hvordan det slår ut.

 • Høyhastighetsutredningen på høring

  Utredningen sendes nå ut på offentlig høring med svarfrist 29. juni 2012. Samferdselsdepartementet ønsker at berørte fylkeskommuner, kommuner, regionråd og jernbanefora, samt trafikkselskap og nærings- og interesseorganisasjoner gir sine uttalelser. Les mer her.

 • Presentasjonene fra sluttseminaret og pressekonferansen

  Høyhastighetsutredningen arrangerte et åpent seminar 26. januar. Der fikk konsulentfirmaene som har jobbet for oss anledning til å presentere resultatene sine. Du kan lese presentasjonene deres her, samt Tom Stillesbys presentasjon for presse og statsråd dagen før.

 • Oppsummering: Hovedkonklusjoner

  Dette er en kort oppsummering av hovedkonklusjonene til sluttrapporten til Høyhastighetsutredningen. Her finner du også hele sluttrapporten og noen delrapporter.

 • Oppsummering Atkins: Oppgradering

  I mandatet Jernbaneverket fikk fra samferdselsdepartementet sto det at vi også skulle finne ut hva det ville koste å oppgradere dagens jernbane. Her kan du lese en kort oppsummering av hva det vil koste.

 • Oppsummering Atkins: Marked og økonomi

  Det britiske firmaet Atkins Ltd (med underleverandører) har gjennomført analyser innen flere fagfelt. Her kan du lese resultatene for markedsanalysene (fremtidig etterspørsel) , investeringskostnader (byggekostnad per km), driftsøkonomi og samfunnsøkonomi.

 • Oppsummering Misa: Klimautslipp

  Asplan Viak AS med underleverandør Misa (Miljøsystemanalyse) har analysert klimapåvirkninger av utbygging og drift av høyhastighets jernbaner i Norge. Resultatene viser hvor store klimautslippene på de forskjellige strekningene blir med dagens byggeteknologi. Med en forbedret og mer miljøvennlig teknologi i fremtiden kan utslippene bli betydelig lavere.

 • 25. januar kommer sluttrapporten

  Alle som er interessert i konklusjonene til Høyhastighetsutredningen bør merke seg datoen 25. januar. Jernbanedirektør Elisabeth Enger kommer til å overrekke sluttdokumentet til samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa kl. 13.00, med påfølgende pressekonferanse.

 • Åpent seminar 26. januar 2012

  Høyhastighetsutredningen arrangerer et seminar hvor sluttrapportene fra utredningen presenteres. Alle konsulentfirmaene vil fortelle om strekningene de har jobbet med, og hovedkonklusjonene fra utredningen vil bli presentert.

 • Oslo – Gøteborg og Stockholm: Sammendrag av rapporten til Norconsult

  Norconsult har utredet 3 forskjellige strekninger. Det er til Gøteborg, til Stockholm og det er Oslo til Drammen. Atkins er ansvarlig for reisetider og stoppesteder.