Snart åpning av ny rute i Spania

Allerede 15. desember kan de første høyhastighetstogene på strekningen Valencia-Madrid tas i bruk. Den nye forbindelsen gjør at det bare tar 90 minutter mellom Valencia og hovedstaden.

Togselskapet RENFE skal betjene ruten med 13-17 tog som hver tar 365 passasjerer. I løpet av et år vil trolig 2,8 millioner velge å reise med lyntoget, skriver Spaniaavisen.

Det pågår nå tester på traséen, som er 438 kilometer lang. De første togene skal prøvekjøres allerede 13. oktober.

Spania er ett av landene som har valgt å satse tungt på et nett av høyhastighetslinjer, som i 2020 vil omfatte alle deler av landet. Parallelt blir den gamle jernbanen oppgradert. Effekten av satsingen er enorm, både for spanjolers reisemønster, for næringslivet og for de nye togbyenes økonomi.


–Jeg har vært med siden 1986. Den gang ville jeg ikke drømt om at vi ville nå som langt som vi har gjort nå. Eller at vi sitter med planene vi gjør for fremtiden, sier strategidirektør Joaquin Jimenez Otero i jernbaneverket Adif, i følge Aftenposten.


Skepsis
Spania startet forsiktig med en linje mellom Madrid og Sevilla. Skepsisen var stor, men ble umiddelbart en politisk og folkelig suksess. Sevilla fikk et markert oppsving, og kort tid etter ble en rekke nye høyhastighetslinjer vedtatt og igangsatt. Halvparten av all persontransport mellom hovedstaden Madrid og Barcelona i dag skjer med tog, konstaterer Otero. Stadig flere reiser mellom disse byene, men færre bruker fly, bil eller buss.


I år brukes én prosent av Spanias brutto nasjonalprodukt på jernbane, dobbelt så mye som på vei. Punktligheten er for høyhastighetstogene 99,6 prosent i dag. For den konvensjonelle jernbanen ligger punktligheten på 92–94 prosent.


–Høyhastighetsnettet er blitt et ikon i Spania. Hele nasjonen er stolt over å ha utviklet en teknologi som er fullt på høyde med det beste i den vestlige verden, sier Otero.