Obama vil ha høyhastighetstog

President i USA Barack Obama vil prioritere vei og høyhastighetstog i en ny plan for landets infrastruktur. Planen innebærer en førstegangsinvestering på 300 milliarder kroner.

«Det skjer overalt, bare ikke her,» har  Barack Obama tidligere uttalt, og sikter til bygging av høyhastighetsbaner. Som mange andre amerikanere ønsker han seg nettopp det.

I forfjor satte Presidenten av åtte milliarder dollar i sin store stimulansepakke til bygging av høyhastighetsbaner i USA. En ekstra milliard skal tilføres per år. Likevel tviler flere på om togene egner seg i store deler av landet. Det statlige persontogselskapet Amtrak har for eksempel tapt penger i årevis i et land som fortsatt er svært tilknyttet personbilen.


Men nå melder blant annet The New York Times at planene skal realiseres, og i den nye planen for infrastruktur er det satt av store investeringer til blant annet høyhastighetstog. President Obama jobber nå med Kongressen for å få på plass den fulle finansieringen av planen.


Republikanere i opposisjonen har høylytt kritisert Obamas økonomiske stimuleringspakke på over 4500 milliarder kroner. De kommer trolig ikke til å ønske budskapet om infrastrukturpakken varmt velkommen.


For øyeblikket er Acela-linjen, som strekker seg fra Washington D.C. til Boston, den eneste som kan minne om høyhastighetstog. Hastigheten på denne toglinjen kommer opp i 240 kilometer i timen på det meste. Men gjennomsnittshastigheten er langt lavere, ettersom langdistansetoget må dele toglinje med lokal- og regionaltog underveis.