Ny strekning og fartsrekord i Kina

Nylig åpnet Kina sin nyeste høyhastighetsbane mellom Shanghai og Hangzhou. Det kinesisk bygde toget CRH380 har under testing av strekningen satt ny verdensrekord med en toppfart på nær 420 kilometer i timen.

Til daglig skal imidlertid toget operere med en gjennomsnitthastighet på 350 km/t. Den 200 kilometer lange turen mellom Shanghai og Hangzhou tar 45 minutter med avganger hver hele time fra hver by. Tidligere brukte man nesten to timer på å ta tog mellom de to byene.

Prosjektet med å produsere egne kinesiske høyhastighetstog begynte for mindre enn to år siden, og allerede nå starter CRH380A å kjøre passasjerer mellom Shanghai og Hangzhou. Billettprisene skal ligge på 130 kroner for første klasse, mens billigste billett koster 85 kroner.

- Åpningen av Shanghai-Hangzhou-strekningen vil ikke bare bedre transportsituasjonen mellom de to byene og bidra til økonomisk vekst, men det vil også bidra til økt integrasjon av områdene rundt Yangtze-elva, sa Liu Zhinjun, jernbaneminister i Kina, under den offisielle åpningen.

I løpet av bare to år vil kinesiske jernbanemyndigheter anlegge 42 nye høyhastighets jernbaner til passasjertog som er designet for hastigheter på rundt 250 km/t.
Kina har allerede i dag flere og lengre høyhastighetsbaner enn noe annet land i verden.

I 2012 vil det kinesiske nettet være på hele 13 000 kilometer – mer enn resten av verden til sammen, skriver danske Ingeniører. Og i 2020 skal nettverket dekke hele 16.000 kilometer.

Ambisjonen er at 90 prosent av befolkningen skal kunne reise med høyhastighetstog.
Dette kommer frem i en ny rapport fra Verdensbanken som yter finansiell støtte til en del av Kinas jernbanenett