Dette skjedde:

DETTE SKJEDDE I JANUAR 2012:

 

5. januar
Tom Stillesby møter NTPs styringsgruppe

9. januar
Møte med styringsgruppen

25. januar
Overlevering av sluttrapporten til statsråden med påfølgende pressekonferanse
Tid: Kl. 13.00

26. januar
Åpent heldagsseminar om resultater og konklusjoner i utredningen
Sted: Thon Hotel Opera
Tid: 09-15


DETTE VAR NOE AV DET VI GJORDE HØSTEN 2011:

 

10. august
Tom Stillesby holder et foredrag for ledergruppen til Flytoget AS
Sted: Oslo

16. august
Tom Stillesby holder et foredrag for Østfold AP
Sted: Moss

18. august
Vi samler konsulentfirmaene og deltakere fra ekspertgruppen til en felles work-shop
Sted: Byporten

22. august
Tom Stillesby holder et fordrag om status for samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa 

23. august
Tom Stillesby holder et foredrag på Stortinget, i regi av SV
Sted:  Auditoriet i Stortingskvartalet

6. september
Tom Stillesby holder et foredrag for Askim kommune

7. september
Tom Stillesby holder et foredrag for "Jernbanegruppen". Den består av representanter fra Samferdselsdepartementet og aktører innen jernbanesektoren, som bl.a JBV, NSB og Flytoget.
Sted: Byporten

14. september
Møte med styringsgruppen

27. september
Tom Stillsby holder et foredrag for Norsk Jernbaneforbund
Sted: Oslo

4. oktober
Tom Stillesby holder et foredrag på konferansen Nordic Rail
Sted: Linköping

5. oktober
Tom Stillesby møter næringsforeningen i Stavanger regionen
Sted: Stavanger

Midten av oktober
Høyhastighetsutredningen mottar rapporter fra konsulentfirmaene


8. november
Møte med styringsgruppen

11.november
Tom Stillesby møter Klimaråd Hordaland, et forum bestående av politikere fra Hordaland
Sted: Bergen

15. november
Tom Stillesby møter Trondheimsregionen

22. november
Tom Stillesby møter med Framtiden i våre hender

29. november
Høyhastighetsutredningen publiserer fire rapporter fra linjekonsulentene og reisetider og stoppesteder fra Atkins

12. desember
Intern workshop for gjennomgang av utredningen

 
DETTE ER NOE AV DET VI GJORDE VINTER/VÅR 2011:


13. januar
Høyhastighetsutredningen samler konsulentfirmaene til et felles statusmøte. 

25. januar
Møte med styringsgruppen

27. januar
Høyhastighetsutredningen samler konsulentfirmaene til et felles statusmøte. 

10. februar
Tom Stillesby holder et foredrag for miljøverndepartementet.
Sted: Stortorget 

22. februar
Tom Stillesby møter det svenske Trafikvãrket for å diskutere samarbeid om fase 3.

1. mars
Vi arrangerer et internt seminar for ansatte i JBV, ekspertgruppen og andre etater.  Sted: Hjerkinn Auditoriet  M 300 på Stortorget. kl. 09-12. 

9. mars (morgen)
Pressekonferanse. Vi kommer til å offentliggjøre resultatene fra fase 2, og hvem som får kontraktene i fase 3.
Sted: Byporten, 4 etg. Kl. 10 - 11.
 
9. mars ( ettermiddag)
"Jernbaneforum 2011" har gitt oss 2,5 timer til å presentere resultatene fra fase 2. Konsulentfirmaene får 20 minutter hver til presentasjonen, og 5 minutter til spørsmål/diskusjon
Sted: Oslo Plaza. Kl. 1420-16.45.

15. mars
Tom Stillesby møter Jernbaneforum Øst
Sted: Sarpsborg

16. mars
Tom Stillesby møter Høyhastighetsforum Oppland
Sted: Lillehammer

18. mars
Tom Stillesby holder foredrag for Forbrukerrådet
Sted: Nydalen

23. mars
Tom Stillesby møter fylkesordfører i Hordaland, Torill Selsvold Nyborg
Sted: Bergen

24. mars (morgen)
Tom Stillesby holder en redegjørelse for Sveriges handelsminister Ewa Bjørling og statsråd Trond Giske
Sted: Voksenåsen

24. mars (formiddag)
Høyhastighetsutredningen samler konsulentfirmaene til et felles statusmøte.  

28. mars
Tom Stillesby møter Jernbaneforum Rørosbanen
Sted: Røros

1. april
Tom Stillesby møter Jernbaneforum Midt-Norge
Sted: Trondheim

5. april
Tom Stillesby holder et foredrag for Transportøkonomisk institutt (TØI)
Sted: Holmen Fjordhotell, kl. 15.15


7. april
Høyhastighetsutredningen samler konsulentfirmaene til et felles statusmøte. 

12. april
Tom Stillesby møter fylkesordfører i Buskerud, Roger Ryberg
Sted: Drammen 

15. april
Tom Stillesby møter fylkesordfører i Rogaland, Tom Tvedt
Sted: Stavanger 

26. april
Tom Stillesby møter Jernbaneforum Sør
Sted: Kristiansand

28. april
Høyhastighetsutredningen samler konsulentfirmaene til et felles statusmøte.  

4. mai
Tom Stillesby holder foredrag på Logistikkdagen 2011
Sted: Sarpsborg

11 - 12. mai
2-dagers work-shop for alle konsulentfirmaene som jobber for oss.  

13. mai
Møte med styringsgruppen

16.mai
Tom Stillesby og Norconsult møter fylkespolitikere og andre involverte for å få til et regionalt samarbeid. Det gjelder strekningen Oslo-Gøteborg.
Sted: Thon Hotel, Ski

18. mai
Tom Stillesby og Rambøll møter fylkespolitikere og andre involverte for å få til et regionalt samarbeid. Det gjelder strekningen Oslo-Trondheim-Værnes
Sted: Fylkeskontoret i Trondheim 


19. mai
Tom Stillesby drar til Sverige for å snakke med Region Varmländ om Høyhastighetsutredningen og diskutere medvirkning derfra

 

20. mai
Tom Stillesby og Norconsult møter fylkespolitikere og andre involverte for å få til et regionalt samarbeid. Det gjelder strekningen Oslo-Lillestrøm-Stockholm.
Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm

24.mai
Tom Stillesby og Sweco møter fylkespolitikere og andre involverte for å få til et regionalt samarbeid. Det gjelder strekningen Haugesund-Bergen og Haukeli-Bergen
Sted: Hotel Norge, Bergen

26. mai
Høyhastighetsutredningen samler konsulentfirmaene til et felles statusmøte. 

7. juni
Ove Skovdal fra Railconsult og Rambøll møter fylkespolitikere og andre involverte på vegne av Høyhastighetsutredningen, for å få til et regionalt samarbeid. Det gjelder strekningen Oslo-Østerdalen-Trondheim
Sted: Hotel Central Rica. Elverum

Samtidig møter Tom Stillesby og Sweco fylkespolitikere og andre involverte for å få til et regionalt samarbeid på strekningen Oslo-Hallindal-Bergen, Drammen-Numedal-Geilo og Drammen-Haukeli.
Sted. Plaza Hotel, Oslo 

8. juni
Tom Stillesby og Rambøll møter fylkespolitikere og andre involverte for å få til et regionalt samarbeid. Det gjelder strekningen Oslo-Hamar-Trondheim og Oslo-Gjøvik-Trondheim
Sted: Hotel Rica Victoria, Lillehammer

9. juni
Høyhastighetsutredningen samler konsulentfirmaene til et felles statusmøte. 

14.juni
Tom Stillesby og Sweco møter fylkespolitikere og andre involverte for å få til et regionalt samarbeid. Det gjelder strekningen Haukeli-Stavanger og Stavanger-Haugesund-Bergen
Sted: Rica Maritim Hotel, Haugesund

15. juni
Tom Stillesby og Multiconsult møter fylkespolitikere og andre involverte for å få til et regionalt samarbeid. Det gjelder strekningen Drammen-Stavanger
Sted: Hotel Norge, Kristiansand 

17. juni
Vi arrangerer et åpent seminar. Der vil vi informere om hva vi holder på med i fase 3.

Sted: Felix konferansesenter, Aker Brygge
  

DETTE ER NOE AV DET VI GJORDE HØSTEN 2010:

 

30.september
Vi offentliggjorde hvilke firmaer som fikk de 6 oppdragene med å lage premisser for utredningen videre. Det var:

1. Markedsanalyser (Atkins, UK)
2. Planleggings - og utviklingssstudier (WSP Samhällsbyggnad, SE)
3. Finansielle og samfunnsøkonomiske analyser (Atkins, UK)
4. Kommersielle strategier og kontraktstrategier (PriceWaterHouseCoopers,PWC NO)
5. Teknikk– og sikkerhetsanalyser (Pöyry Infra GmbH, DE)
6. Miljøanalyser (Asplan Viak, NO) 

Firmaene må levere analysene sine innen midten av februar.

18. oktober
Tom Stillesby skal møte Jernbaneforum Røros - og Solørbanen. Det blir et åpent møte hvor alle som vil kan delta.
Sted: Tynset

21.oktober
Høyhastighetsutredningen samler konsulentfirmaene til et felles statusmøte. 

26. oktober
Tom Stillesby møter Jernbaneforum Nye Bergensbanen.
Sted: Geilo

27.oktober
Tom Stillesby møter Oppland "høyhastighetsforum", et forum som består av regionrådsledere og politiske representanter.
Sted: Lillehammer 

Midten av november
Vi legger ut på anbud forespørsler om 6 konkrete strekninger:

1. Oslo – Bergen
2. Oslo – Kristiansand – Stavanger
3. Oslo – Trondheim
4. Oslo – Gøteborg
5. Oslo – Stockhom
6. Bergen – Haugesund – Stavanger i kombinasjon med A og B 


Anbudsfristen går ut i midten av desember. Vi vil offentliggjøre hvem som får oppdragene med å analysere de 6 forskjellige strekningene i februar/mars. 
(Kartet viser bare en generell retning øst/vest osv, og har ingenting med konkrete traseer å gjøre. Trasevalg kommer senere.) 
 

4. november
Høyhastighetsutredningen samler konsulentfirmaene til et felles statusmøte. 

11.november
Tom Stillesby orienterer Hedmarkstinget om Høyhastighetsutredningen
Sted: Hamar

18. november
Tom Stillesby holder foredrag på konferansen Nordisk Infrastruktur.
Sted: Helsingborg

23 og 24 november
Høyhastighetsutredningen arrangerer et internt seminar med konsulentfirmaene og ekspertgruppen.

25. november
Tom Stillesby holder et innlegg på jernbanekonferansen til Jernbaneforum Gjøvikbanen. Statsråd Kleppa deltar også.
Sted: Raufoss

30. november
Tom Stillesby orienterer fraksjonslederne i opposisjonespartiene i transport - og kommunikasjonskomiteen
Sted: Stortinget

2.desember
Tom Stillesby deltar på et koordineringsmøte mellom Veidirektoratet, Avinor og Jernbaneverket for å arbeide med Nasjonal transportplan 2014-23
Sted: Trondheim

3. desember
Tom Stillesby møter Regionrådet for Kongsbergregionen
Sted: Kongsberg

6. desember
Tom Stillesby holder foredrag på Transportøkonomisk institutt
Sted: Oslo

7.desember
Tom Stillesby møter det svenske Trafikverket for å diskutere et samarbeid
Sted: Borlange 

9. desember
Høyhastighetsutredningen samler konsulentfirmaene til et felles statusmøte. 

10. desember
Tom Stillesby orienterer Trondheimsregionen, et forum bestående av 10 kommuner og en fylkeskommune
Sted: Klæbu

16. desember
Høyhastighetsutredningen arrangerer et åpent seminar med fokus på erfaringer fra andre land, og status for utredningen så langt.
Sted: Thon Hotel Opera i Oslo