Alle rapportene fra fase 2

Her kan du lese alle rapportene fra fase 2 enkeltvis. Det er 26 rapporter fordelt på 6 temaer.

Markedsanalyser: Atkins (UK)
Atkins har analysert hvor mange som vil benytte seg av høyhastighetstog på de forskjellige strekningene. De har laget en ny modell med mange forskjellige komponenter, for å kartlegge etterspørselen. Resultatene viser endepunktstrafikken, altså hvor mange som reiser fra A til B. Underveistrafikken blir analysert senere. 

Her kan du laste ned hele rapporten eller lese en kort oppsummering.

Brukerundersøkelse av markedet: Atkins (UK)
En del av markedsanalysen til Atkins er en helt ny brukerundersøkelse de har laget. De har spurt nordmenn om holdninger, preferanser og betalingsvilje når det gjelder høyhastighetstog. Nesten 7 av 10 nordmenn ville valgt høyhastighetstog hvis prisen var den samme som for fly.

Her kan du laste ned hele rapporten eller lese en kort oppsummering.

Samfunnsøkonomiske analyser: Atkins (UK)
Atkins har sett på hvilke mulige påvirkninger høyhastighetstog har på ulike deler av Norge. Hvordan påvirker det andre transportformer, bosetning, landskapsutvikling og næringsvirksomhet for eksempel.

Her kan du laste ned hele rapporten eller lese en kort oppsummering 

Teknikk – og sikkerhetsanalyser: Pöyry Infra GmbH (DE)
Rapporten kommer med noen konklusjoner i forhold til værforhold, skinnetyper og risikovurderinger. Andre deler av rapporten beskriver teknisk regelverk, noen anbefalinger og vurderinger av mangler og gjennomgang av tekniske problemstillinger.

Her kan du laste ned hele rapporten eller lese en kort oppsummering.

Planleggings-og utviklingsstudier: WSP Samhällsbyggnad (SE)
Rapporten er en grundig analyse av detaljspørsmål som handler om sporarrangement på stasjoner, hvor man skal ha forbikjøringsspor, sporveksler, hvilken hastighet man skal dimensjonere sporvekslene for og hvor tett det skal være mellom dem.

Her kan du laste ned hele rapporten eller lese en kort oppsummering.

Miljøanalyser: Asplan Viak (NO)
Asplan Viak har sett på hvilke modeller og premisser som skal ligge til grunn for å vurdere de miljømessige konsekvensene for de forskjellige strekningene i siste fase. De har kartlagt eksisterende metodikk og kunnskapsgrunnlag, og utviklet det videre til avanserte modeller, tilpasset dette prosjektet.

Her kan du laste ned hele rapporten eller lese en kort oppsummering.

Kommersielle strategier og kontraktstrategier: PriceWaterHouseCoopers (PWC, NO)
PWC har analysert de valgmuligheter som finnes i forhold til kommersielle strategier, kontraktsforhold og organisatoriske løsninger ved planlegging og utbygging av høyhastighetsbane i Norge. Rapporten kan betraktes som en kunnskapsbase som gir en oversikt over disse problemstillingene.

Her kan du laste ned hele rapporten eller lese en kort oppsummering.