Bakgrunnsartikler

 • Alle rapportene fra fase 2

  Her kan du lese alle rapportene fra fase 2 enkeltvis. Det er 26 rapporter fordelt på 6 temaer.

 • Oppsummering av fase 2

  Denne rapporten forteller hva som ble gjort i den andre fasen av Høyhastighetsutredningen. Hensikten var å analysere felles problemstillinger som gjelder for alle strekningene. 5 konsulentfirmaer jobbet med områdene marked, samfunnsøkonomi, teknikk og sikkerhet, planlegging -og utvikling, kontraktsstrategier og miljøanalyser.

 • Styringsgruppa

  Styringsgruppa skal gjere sitt til å sikre at prosjektet vert gjennomført i tråd med Samferdselsdepartementet sitt mandat.

 • Ekspertpanelet

  Ekspertpanelet skal sikre at prosjektet vert tilført gode, internasjonale røynsler. Ekspertane kan dragast inn enkeltvis eller som samla panel. Det kan gjerast gjennom seminar, uttaler/innspel til dokument, som diskusjonspartnarar eller på andre eigna måtar. Alle har forskjellig bakgrunn og dekkjer dermed eit stort område. Det første felles møtet vart gjennomført 30. august 2010.

 • Innstilling til Nasjonal Transportplan frå Stortingets transport og kommunikasjonskomite

  Alle parti unnateke Framstegspartiet går i innstillinga inn for å greie ut vidare moglegheiter for, og lønsemda ved å byggje høgfartsbanar i Noreg.

 • Tidlegare utgreiingar

  Dei siste åra har det vore utarbeidd mange rapportar om moglege høgfartsbanar i Noreg. Vi har prøvd å samle dei viktigaste av dei.

 • Fase 1 rapporten frå Cowi

  Første fase i høgfartsutgreiinga vart ferdig i juli 2010. Firmaet COWI har skrive ein rapport som oppsummerer alt som har blitt gjort av utgreiingar dei siste åra. Denne rapporten danna grunnlaget for fase 2 og 3.

 • Framdriftsplan

  I mandatet vart det spesifisert at utgreiinga skulle gå føre seg i tre fasar:

 • Mandat for utgreiing av høgfartsjernbane i Noreg

  Den 19. februar 2010 gav Samferdselsdepartementet Jernbaneverket oppdraget med å greie ut framtida for høgfartsjernbane i Noreg.