Aktuelt

 • Slik får vi mer jernbane for pengene

  Bane NOR jobber med et klart mål; vi skal legge til rette for at flere kan ta mer tog. Det betyr å bygge en jernbane som møter kundenes behov, med flere avganger og tog som kjører når de skal. Samtidig skal vi få så mye jernbane som mulig ut av hver eneste krone. Nå tenker vi nytt.

 • NTP 2022-2033: Mange muligheter - tøffe prioriteringer

  Vi er godt fornøyd med Samferdselsministerens signaler om å lage en realistisk NTP der porteføljestyring legges til grunn som et nyttig verktøy for å lykkes. Innretningen er spennende, rammene kan gi dilemmaer.

 • En jernbanereform med behov for endring

  Gi oss gjerne samme rammebetingelser og handlingsrom som Nye Veier. Vi er klare til å ta et slikt ansvar, utfordrer Gorm Frimannslund i et debattinnlegg i Aftenposten i dag.

 • NTP 2022–2033: Felles innspill fra Jernbanedirektoratet og Bane NOR SF

  En mer robust og pålitelig jernbane der kapasiteten økes er det viktigste i jernbanens faglige tilråding til neste Nasjonal transportplan, perioden 2022–2033.

 • Høringssvar til rapport om teknologi og fremtidens transportinfrastruktur

  Bane NOR har gitt vårt høringssvar til Samferdselsdepartement til rapporten «Teknologi for bærekraftig bevegelsesfrihet og mobilitet». Rapporten skal inngå i det faglige grunnlaget for arbeidet med Nasjonal transportplan for 2022-2033.