Rapporter og presentasjoner

Bane NOR SF:

2017        Årsrapport                                               Nedlasting

Bane NOR Eiendom AS:

2018.10.12 Rapport 2. tertial 2018 Nedlasting
2018.10.12 Rapport 1. tertial 2018 Nedlasting
2018.06.15 Real Estate Valuation report 2017 Bane NOR Eiendom AS Nedlasting
2018.06.15 Investor meeting - Company Presentation Nedlasting
2018.06.08

Danske Bank - Credit research Bane NOR Eiendom AS

Nedlasting
2018.06.08  Nordea - Credit research Bane NOR Eiendom AS Nedlasting
2017  Årsrapport Nedlasting
2016  Årsrapport  Nedlasting
2015  Årsrapport  Nedlasting

Miljø - Bane NOR Eiendom AS:

2017           Transportøkonomisk Institutt: Miljøeffekter av stasjonær lokalisering av boliger og arbeidsplasser Nedlasting
2013           Transportøkonomisk Institutt:  Miljøeffekter av sentral knutepunktsutvikling Nedlasting