Eldre rapporter og presentasjoner

Bane NOR SF:

2019       Årsrapport                                               Nedlasting
2019       Bærekraftrapport                                               Nedlasting
2018       Årsrapport                                               Nedlasting
2018       Bærekraftrapport                                               Nedlasting
2017        Årsrapport                                               Nedlasting

Bane NOR Eiendom AS:

2020 Rapport 3. tertial 2020 Nedlasting
2020 Rapport 2. tertial 2020 Nedlasting
2020 Rapport 1. tertial 2020 Nedlasting
2019 Årsrapport med årsregnskap og noter Nedlasting
2019 Prosjektvedlegg til årsrapport 2019 Nedlasting
2019 Verdsettelse av eiendommer 2019 Nedlasting
2019 Rapport 2. tertial 2019 Nedlasting
2019 Rapport 1. tertial 2019 Nedlasting
2018 Årsrapport Nedlasting
2018 Verdsettelse av eiendommer 2018 Nedlasting
2018.10.12 Rapport 2. tertial 2018 Nedlasting
2018.10.12 Rapport 1. tertial 2018 Nedlasting
2018.06.15 Real Estate Valuation report 2017 Bane NOR Eiendom AS Nedlasting
2018.06.15 Investor meeting - Company Presentation Nedlasting
2018.06.08

Danske Bank - Credit research Bane NOR Eiendom AS

Nedlasting
2018.06.08  Nordea - Credit research Bane NOR Eiendom AS Nedlasting
2017  Årsrapport Nedlasting
2016  Årsrapport  Nedlasting
2015  Årsrapport  Nedlasting

Miljø - Bane NOR Eiendom AS:

2017           Transportøkonomisk Institutt: Miljøeffekter av stasjonær lokalisering av boliger og arbeidsplasser Nedlasting
2013           Transportøkonomisk Institutt:  Miljøeffekter av sentral knutepunktsutvikling Nedlasting