Samfunnsansvar og utvikling av en bærekraftig leverandørkjede

Bane NOR ønsker gjennom vår virksomhet å bidra til utvikling av en bærekraftig bygg- og anleggsbransje. Hvordan vi gjennomfører våre anskaffelser, følger opp kontrakter og samarbeider med og utvikler leverandører er viktige tiltak. Vi stiller ambisiøse samfunnsansvarskrav til våre leverandører, og ønsker å være en pådriver for samarbeid og innovasjon i bransjen

Illustrasjon: Pixabay.com

Vår langsiktige ambisjon er at leverandører foretrekker Bane NOR som samarbeidspartner, oppdragsgiver og byggherre som følge av vår profil og ambisjon innen bærekraft. Gjennom våre anskaffelser vil vi bidra til at våre levererandører evner å balansere miljømessige, økonomiske og sosiale hensyn i sin virksomhet, samtidig som vi bidrar til å styrke deres konkurransekraft, langsiktige verdiskaping og omdømme.

Å jobbe kontinuerlig med å utvikle en bærekraftig leverandørkjede er en viktig oppgave for oss - både internt og i samarbeid med andre byggherrer, leverandører og bransjen.

Krav til etikk, miljø og seriøsitet

Et viktig strategisk tiltak for å sikre bærekraft er krav til samfunnsansvar i våre kontrakter. Vi stiller derfor tydelige og spissede krav til etikk, ytre miljø og seriøsitet for at vi skal bidra til utvikling av en bærekraftig leverandørkjede. Omfanget av forpliktelsene avhenger av bransje og kontraktstype som du finner i eksemplene under. Les mer om vårt arbeid og noen av kravene nedenfor.

Etiske retningslinjer

Bane NOR har et særlig ansvar for å opptre etisk og forsvarlig. Verdiene våre – åpen, respektfull, engasjert og nytenkende – forplikter, både når det gjelder å overholde kravene fra samfunnet rundt oss, men også kravene til oss selv, samt våre leverandører og samarbeidspartnere. Les mer om våre etiske retningslinjer som du finner til høyre på denne siden.

Bærekraft

Vårt viktigste bidrag til økt bærekraft er å styrke bruk av jernbanen og bidra til at flere kan ta mer tog. Les hvordan vi jobber for å nå målene.

Ytre miljø

Jernbanen er en miljøeffektiv transportform. I Bane NOR arbeider vi målrettet for å kontinuerlig forbedre jernbanenettet og legge til rette for miljøriktig utvikling av ny jernbane. Kun i samarbeid med leverandører og andre byggherrer kan vi nå målene våre. Les mer om vårt arbeid med ytre miljø til høyre på denne siden.

Mennekerettigheter (Åpenhetsloven)

Egen virksomhet Leverandørkjede Forretningspartnere

Seriøsitet

Som byggherre har vi et ansvar for å sikre et ansvarlig arbeidsmarked med like konkurransevilkår. Det gjør vi bla. gjennom å følge opp og kontrollere våre leverandørers lønns- og arbeidsvilkår, skatter og avgifter, bruk av og bidrag til utvikling av faglært arbeidskraft.

Seriøsitetskrav er en del av Bane NORs krav til leverandørers samfunnsansvar i anskaffelsesprosessen og inngår som egne krav i kontrakt med leverandør. 

I alle våre kontrakter stiller vi tydelige og spissede krav til hvordan leverandørene skal ivareta vårt felles samfunnsansvar og krav til seriøsitet, se utdrag fra våre bestemmelser til høyre på denne siden.

Hovedleverandøren har ansvar for å videreføre samtlige krav til samfunnsansvar til sine avtaler med underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle arbeid under denne avtalen.

Disse kravene er viktig for at vi skal kunne følge opp serisøitet i leverandørkjeden (trykk på hvert krav for å lese mer):

Se opptak av webinarer om temaet vi holdt 6. mai 2021