Jernbanemagasinet banner
Stasjonen

Stasjonen som mistet utsikten

Første gang et tog stoppet i Sirevåg på vei til Stavanger, var det utsikt mot havet. I dag må du klatre opp på nærmeste skrent for å se skip som seiler forbi.

Sirevåg // Byggeår: 1879 // Hvor: Jærbanen Foto: Øystein Grue
Sirevåg // Byggeår: 1879 // Hvor: Jærbanen Foto: Øystein Grue

Terrenget langs Jærbanen endrer karakter fra lange myke linjer vest for Sirevåg til et knausete fjellterreng frem til Egersund. Sirevåg, eller Maurholen som første stasjon etter Egersund het frem til 1934, var bemannet av en stasjonsbetjent som også var poståpner.
  Da Jærbanen i 1948 ble bygget om fra smalspor til normalspor, ble linjen rettet ut og stasjonen flyttet lenger inn. Dermed forsvant også utsikten ut over sjøen. Smalsporbanen er til gjengjeld blitt en del av en gang- og sykkelvei mellom Egersund og Hellevik.
Sirevåg ble omgjort til ubemannet holdeplass fra 1969.
Sirevåg ligger i Hå kommune. Tidligere stoppet også andre tog over Sørlandsbanen her. I dag er det kun lokaltog mellom Egersund stasjon og Stavanger som stopper.
  Holdeplassen ligger 13,9 ­meter over havet og 60,36 kilometer fra Stavanger stasjon. Den gamle stasjonsbygningen fra 1878 brant den 30. august i 1952, og dagens bygning er tegnet av NSBs Arkitektkontor.