Jernbanemagasinet banner
Stasjonen

Slependen: Rotunde og perrong

Et av de mest underlige byggverk langs Drammenbanen står høyreist og spisst på Slependen stasjon som en del av flere ­enkeltstående byggverk.

Foto: Hilde Lillejord
Foto: Hilde Lillejord

Den nåværende Slependen stasjon ligger i grensetraktene mellom Asker og Bærum, litt vest for Sandvika. Stasjonen er ubetjent og trafikkeres av lokaltogene mellom Lillestrøm og Spikkestad.

Stoppestedet på Slependen ble åpnet så tidlig som i 1873, men har gjennomgått flere ombygginger siden den gangen. Dagens holdeplass er den tredje utgaven. Den fikk sin form i 1993 og ble tegnet av den kjente jernbanearkitekten Arne Henriksen.

Stasjonen ligger i et landskap med bratte skråninger og store nivåforskjeller. For å bringe gangveier ned til stasjonens plattform ble det nødvendig med både trapper og ramper. Dermed åpnet det seg muligheter for konstruksjoner og bevegelser som gir publikum en stor variasjon av arkitektoniske opplevelser.

Stasjonen består nå av flere enkeltstående byggverk – en rett og en krum rampe, et trappehus, et trappehus og to broer. Alle med sine selvstendige uttrykk, men med et beslektet formspråk og materialuttrykk. Den mest spesielle av dem er rotunden som fungerer som adkomstvei for fotgjengere. Med en spiralformet rampe og spiraltrapp i rå betong som snor seg oppover langs betongveggene flommer dagslyset nedover spiralveiene ovenfra da taket kun er overbygd langs sidene.

Foruten utstrakt bruk av betong er det brukt bærebjelker av furu i himling og vegger, noe som myker opp det harde uttrykket.