Jernbanemagasinet banner
Stasjonen

Lyset i Paradis

Belysningen i Paradis er noe for seg selv. Det gjelder i alle fall det blå lyset i trappehusene på Paradis holdeplass sør for Stavanger.

Foto: Odd Furenes/Jernbaneverket
Foto: Odd Furenes/Jernbaneverket

Det var under den offisielle åpningen av det nye dobbeltsporet mellom Sandnes og Stavanger at tidligere Stavanger-ordfører, Leif Johan Sevland, gjorde oppmerksom på at det nå var mulig å ta toget fra Paradis til Hell.
  Holdeplassen ble åpnet 14. desember 2009 og er én av tre nye holdeplasser langs det nye dobbeltsporet. Den ligger 1,4 kilometer sør for Stavanger stasjon, vest for Hillevågsvatnet.
  Paradis er tegnet av jernbanearkitekten Arne Henriksen og har en midtplattform med trappehus og heis i begge ender. En kort overgangsbro knytter det nordre trappehuset til et kiss’n ride-område.
  Deler av plattformen ligger under tak dekket av sedum, en gruppe flatvokste planter som bremser vannmengden til avløpene ved mye nedbør og bedrer luftkvaliteten. Trappehusene er dekket med et syrefast stålnett som beskytter mot vær og vind, men slipper inn både luft og lys.
  Det blå lyset i trappehusene er i konstant samspill med direkte sollys og dagslys. Det gir et dynamisk uttrykk som endrer opplevelsen av rommet flere ganger i døgnet. I 2011 fikk Paradis holdeplass hederlig omtale under utdeling av Lysprisen. I tillegg ble jernbanestrekningen Sandnes-Stavanger årets anlegg i 2009.
  Holdeplassen gir tilgang til to store bydeler, men også til Stavanger Universitetssykehus og til Godalen videregående skole med om lag 800 elever.
  En støttemur på 380 kvadratmeter rett under det nordre trappehuset er utsmykket av islandske Anna Sigmond Gudmundsdottir.