Jernbanemagasinet banner
Stasjonen

Fredet og nedlagt idyll

Seterstøa // Byggeår: 1862 // Hvor: Kongsvingerbanen

Foto: Øystein Grue
Foto: Øystein Grue

Nedlagte Seterstøa stasjon, med stort tak i sveitserstil, store vinduer og iøynefallende snekkerskurd, er blant noen ytterst få, godt bevarte trestasjoner i Europa. Sæterstøen stasjon – som den het fram til 1921 – sto ferdig da Kongsvingerbanen ble offisielt åpnet den 3. oktober i 1862, etter en hektisk byggeperiode. Arkitektene Wilhelm von Hanno og Heinrich E. Schirmer tegnet stasjonsbygningen, som ligger idyllisk til ved bredden av Glomma, 7,5 kilometer øst for Årnes.
  Da Kongsvingerbanen rundet 150 år i 2012, ble Seterstøa nedlagt.
  Banen hadde opprinnelig sju stasjoner mellom Lillestrøm og Kongsvinger.
  Seterstøa ble fjernstyrt i 1966 og har vært ubemannet fra 1967. Strekningen Fetsund-Magnor er i Landsverneplan for jernbanen foreslått forvaltet og vedlikeholdt slik at de historiske elementene ivaretas på en best mulig måte. Seterstøa framstår som et godt eksempel på bevaring.