Stasjonen

 • Kongsgården på fjellet

  Hjerkinns ruvende stasjonsbygning ble i sin samtid sammenlignet med eventyrets kongsgård. Arkitekt Erik Glosimodt, som tegnet stasjonene oppe på Dovrefjell, sa seg mest fornøyd med nettopp Hjerkinn.

 • Stasjon i møbelbyen

  Da Mysen stasjon ble åpnet i 1882, dannet det grunnlaget for stor møbelproduksjon. I dag er tyngdepunktet for møbelproduksjon plassert på Sunnmøre, men det har ikke alltid vært slik.

 • En nett stasjon

  Langs jernbanen er det mange slags bygninger som skal gi den togreisende ly. I ­byene ble det reist majestetiske bygg mens andre steder måtte man nøye seg med litt mindre, som her ved Håmålvoll, eller Hummelvold som de skriver seg de som bærer gårdsnavnet.

 • Med strømmen

  Strømmen stasjon var fra første dag en hektisk stasjon. Siden økte det på med industri. Nå er den «bare» et moderne knutepunkt i kollektivtrafikken.

 • Stasjonen som mistet utsikten

  Første gang et tog stoppet i Sirevåg på vei til Stavanger, var det utsikt mot havet. I dag må du klatre opp på nærmeste skrent for å se skip som seiler forbi.

 • Fredet og nedlagt idyll

  Seterstøa // Byggeår: 1862 // Hvor: Kongsvingerbanen

 • Et nav i skogen

  Det hviler en enkel verdighet over Reitan stasjon på Rørosbanen. En slik som kommer av lang og tro tjeneste i små kår. Bygning­en ble hjertet i et ­blomstrende gruvesamfunn langs ­Norges første stambane.

 • Lyset i Paradis

  Belysningen i Paradis er noe for seg selv. Det gjelder i alle fall det blå lyset i trappehusene på Paradis holdeplass sør for Stavanger.

 • Slependen: Rotunde og perrong

  Et av de mest underlige byggverk langs Drammenbanen står høyreist og spisst på Slependen stasjon som en del av flere ­enkeltstående byggverk.

 • Stjørdal: Med detaljer i tre

  En av de vakreste stasjonsbygningene langs Nordlandsbanen ligger midt i Stjørdal sentrum i Nord-­Trøndelag og er tegnet av den kjente stasjonsarkitekten Paul Due.