Jernbanemagasinet banner
Oktober 2016

Skal levere togene

Øystein Risan skal lede selskapet som skal eie og ­forvalte persontogparken som NSB eier i dag.

  – I prinsippet skal materiellselskapet kun levere tilstrekkelig og tidsriktige tog til operatøren og si lykke til, er kortversjonen til Øystein Risan.
    Det er slik det er tenkt: Materiellselskapet har nettopp overtatt eierskapet til alt rullende materiell som i dag benyttes til persontrafikk i NSB – med unntak av materiellet på Flåmsbana. Togene leies ut for en fast månedspris til NSB. Deretter, når anbudene på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen er avgjort, vil selskapet som vinner dette, få det materiellet som Jernbanedirektoratet har bestemt skal gå der. Tilsvarende blir det for neste trafikkpakke i Midt- og Nord-Norge.
    – Jernbanedirektoratet skal legge alle langsiktige kapasitetsplaner og bestemme hvilket materiell som skal benyttes. Leien blir en flat sats som skal betales månedsvis gjennom hele konkurranseperioden. Den vil bestå av verdien som er fastsatt på materiellet, et avkastningskrav på fem prosent av verdien, noen administrative kostnader og finanskostnader. I prinsippet vil avskrivnings- og finanskostnader utgjøre 80-90 prosent av leiekostnadene, forklarer Risan.

Rådgiverrolle
Risan ser for seg at Materiellselskapet får en sterk rådgiverrolle i ­materiellkabalen.
    – Den eksisterende avtalen med Stadler gir oss litt tid til neste innkjøp av nytt togmateriell.
    Vi har nettopp fått togsett nummer 80 av de 107 som er bestilt, mens det er gitt restverdi på totalt 125. Hvis man bestiller resten, vil leveransen foregå langt inn i de neste konkurransepakkenes oppstartperiode. Det nye materiellet skal dels gå til økt kapasitet, men også til å erstatte gammelt materiell, sier Risan.
    En av arbeidsoppgavene til Materiellselskapet er å skrive kravspesifikasjonene til nytt materiell og sørge for anskaffelsen av dette. Utover det er det dette selskapets ansvar å sørge for kompetanse på det gamle materiellet der produsenten for lengst er borte. Dette gjelder en hel rekke av dagens materielltyper som type 69, 70, 73,92, El18, WLAB2, B5, B7, 93 og Di4. Det er bare type 72 fra AnsaldoBreda i tillegg til Stadlertogene type 74 og 75 at produsenten fortsatt består.
    – Det er derfor vi har flyttet noe av ingeniørkompetansen fra NSB over til Materiellselskapet slik at kompetansen på eldre materiell også vil være tilgjengelig for andre togoperatører.  Det kan for eksempel være problemer med en kompressor, hvor ingeniørkompetansen i Materiellselskapet kan gi togoperatøren råd om hvordan de skal forholde seg til dette, forklarer Risan.

EIER TOGENE: Nå eier Øystein Risan og Materiellselskapet AS alle togene som bare for noen uker siden tilhørte NSB. Foto: Brian Cliff Olguin

Standarder
Øystein Risan har forhåpninger om at det ikke skal være mye interaksjon mellom materiellselskap og operatør. Men noe innser han at det må være når det skal byttes materiell.
– Hva er den store utfordringen for materiellselskapet?
    – Jeg håper at det blir et nybrottsarbeid. Når jernbanen skal deles opp i flere ulike kontrakter, hvilke standarder skal du da ha? Skal du ha en, fem, ti materielltyper? Skal vi skille mellom diesel og strøm, lokaltrafikk og regiontrafikk? Man må jo det, og da må man også ta stilling til det. Men hvor mange ulike må vi ha? Hvilke standarder skal det tilrettelegges for?

Dynamikk
Med jevn vekst i kundetilstrømmingen er det nødvendig å anskaffe nytt. Hvis politikerne fortsatt vil være samstemte om at jernbane er en del av løsningen for samfunnet framover, med en erkjennelse av at det blir flere innbyggere, mer fortetting i byer og at jernbanen er en god løsning på transportutfordringene, da handler det for materiellselskapet å ha tilstrekkelig kapasitet på tidsriktig materiell, mener Risan:
    – Det å ha en og annen mulighet til å gjøre endringer i tråd med det som ønskes i markedet, det må være til stede. Det må være enkelt å ivareta dynamikken, sier Øystein Risan.

PS!
NSB Berging og beredskap, selskapet som rykker ut ved avsporinger, havari og andre større hendelser, blir overført til Bane NOR.

FAKTA 

Materiellselskapet AS

  • Etablert 16.6.2016
  • Adm. dir. Øystein Risan
  • Eies 100 prosent av NSB
  • Operativt fra 15. oktober
  • Materiellselskapet AS skal overdras i sin helhet fra NSB AS til Togmateriell AS, et nyopprettet selskap 100 prosent eid av Samferdselsdepartementet, i april 2017. Deretter ligger det i kortene at selskapet vil få et nytt navn.