Jernbanemagasinet banner
Oktober 2016

Snuoperasjon i NSB

Når NSB-monopolet skal brytes opp og selskapet skal konkurrere med andre, blir det smertefullt for mange. Og den store snuoperasjonen er i gang.

Fra krig, kjærlighet og idrett er det kjent at det koster blod, svette og tårer for å kunne stå igjen som vinner. Den veien er NSB Persontog også innstilt på å gå. Ettersom de i ti år har eid Svenska Tågkompaniet AB, vet de en hel del om konkurranse på jernbane. Blant annet at dagens NSB Persontog ikke ville ha hatt nubbsjans på å nå opp i konkurransen i Sverige.

    Derfor har de plukket ut 14 områder de skal forbedre for å forberede seg på togslaget om Norge. Det blir med et NSB som er helt annerledes enn det som har vært der til nå.
    – Vi har laget app-er, kjøpt nye tog, laget nye ruteplaner i samarbeid med Jernbaneverket; alt har vært innrettet på å gjøre mer og mer, bedre og bedre. Og så snus hele oppgaven trill rundt. Nå skal vi gjøre det som står i kontrakten og bare det. Og det skal vi gjøre så billig som mulig. Jernbanens vekst og fremme fra nå av er det noen andre som skal tenke på. Ikke NSB, oppsummerer persontrafikkdirektør Tom Ingulstad.

Helt ny rolle
NSB har arbeidet siden i fjor høst med å finne en struktur som kan holde mot et kobbel av konkurrenter som vil kjøre tog i Norge. Den strukturen skal ta hensyn til at NSB ikke lenger skal ha noe ansvar for jernbanebransjens utvikling i Norge.
    For så enkelt som dette blir det: Konkurransen om å kjøre tog går ut på å levere det beste tilbudet til den laveste prisen. Eller som Tom Ingulstad konkretiserer:
    – Hvis alle regner riktig på hvor mye sørlendingene vil reise og hva de er villig til å betale for billetten, så vinner det selskapet som har «færre høvdinger og flere indianere», ingen kantinekostnader, som går lengst før en bytter skoa … det er på det nivået. Ut fra det vi har erfart i Sverige, tror vi det blir nødvendig å skjære inn til beinet. Det er ikke fordi noen er slemme og vil tjene mer penger. Dette handler om å kunne beholde NSB som aktør på norske spor, understreker Ingulstad.
    – Jernbanens utvikling er det nå andre som skal ta seg av. Aller mest ansvar blir lagt på Jernbanedirektoratet som sammen med politiske myndigheter skal finne ut hva som er best for dem som reiser med tog. NSB må venne seg av med å tenke på det, sier Ingulstad:
    – Vårt oppdrag nå blir å levere på kravspesifikasjonene fra myndighetene.

TØFFE TAK: Persontrafikkdirektør Tom Ingulstad og de ansatte i NSB Persontog er inne i en omstilling som vil snu opp ned på deres oppgaver. Heretter skal de bruke det meste av energien på å vinne anbud. Foto: Øystein Grue

Full overhaling
Selv om det i første omgang er Sørlandsbanen og Arendalsbanen som blir satt ut på anbud og deretter Dovrebanen og nordover, gjelder snuoperasjonen hele NSB Persontog, også de strekningene som det ikke er sagt noe om konkurranse på ennå.
    – Vi kan ikke betrakte dette som en isolert aktivitet fra NSB Persontog for øvrig. Det skal være like spennende, utfordrende og krevende å være leder på Østfoldbanen – selv om den ennå ikke er konkurranseutsatt – som for dem som skal stå i det på Sørlandsbanen eller Nordlandsbanen, forklarer Ingulstad.
    Det vil i så fall være litt annerledes enn slik det ble gjort på Gjøvikbanen da den ble konkurranseutsatt i sin tid. Men den var en veldig liten del av persontogvirksomheten. De to første pakkene nå omhandler omtrent hvert fjerde persontog NSB kjører i dag.

Ribbes
For at det skal kunne bli konkurranse om å kjøre togene i Norge, måtte NSB ribbes for verksted, alle togene og salgs- og billettsystemet. Det er forutsetningen for å invitere andre inn på noenlunde like vilkår.
    – Vi skjønner at når et monopol skal brytes opp og det skal være konkurranse, må man plukke konkurransefordelene av den gamle monopolisten, sier Ingulstad, som nå vinker farvel til alt persontogmateriell, fra den gamle lokaltogsliteren type 69 til det hypermoderne Flirttoget type 75.
    – Utskilling av materiellet er teknisk sett ganske enkelt. Det er én bekymring knyttet til dette, og det er at materiellet vil bli eid av noen som står langt fra kundene og de som skal betjene togene, sier Tom Ingulstad, som nå skal leie alle togene som før var i deres eie.
    Utskilling av salg- og billettsystemet blir i følge Ingulstad verre. Salg- og billettsystemet skal ta opp i seg togsammensetting, seteplassreservasjon og ruteplaninformasjon. Ja, hele produksjonsdatabasen må mates inn i dette systemet sammen med forretningsregelverk, kundeinformasjon ved avvik, priser, yielding (pris per km basert på etterspørsel og betalingsvilje) etc.
    – Det å skille ut salg- og billettsystemet er det transaksjonsmessig vanskeligste vi driver med. Dette skal helst skje uten at kunden merker noe. Men det har vi tenkt å få til.

Når flere flytog går til Lysaker, vil de beslaglegge mindre sporkapasitet på Oslo S og gi mulighet for flere tog mellom Oslo og Østfold.

TOM INGULSTAD, konserndirektør NSB


Går for seier
Det å tape en konkurranse i Norge vil være noe helt nytt for NSB Persontog. Så det har de ikke tenkt å gjøre. Og fortsatt sitter de på noen fortrinn framfor de andre som vil prøve seg:
    – Vi er overalt, vi har kompetanse på alle strekningene. Det kan være annerledes når man kommer utenfra og skal inn på et nytt marked hvor man må velge hvor man vil sette inn støtet fordi det koster mye penger og ressurser å sette seg inn i situasjonen. Her i landet er vi i NSB ikke i den situasjonen. Vi kjenner alle sporvekslene, hvert enkelt togsett og alle kundene på Meråkerbanen med fornavn. Det ville være for dumt ikke å bruke denne kompetansen på å vinne pakkene.
    – Er det mulig for NSB å inngå samarbeid med andre om ett eller flere anbud?
    – Ja, det er det åpent for. Både på operatørnivå og på leverandørnivå. Det er mange slike varianter, som vi også ser i Sverige. Det er heller ikke utenkelig at vi i NSB går sammen med noen om en konkurransepakke. Det kan hende, men er ikke noe vi sier noe om naturligvis, smiler Ingulstad.
    – Vil konkurranseutsettingen gå ut over kundene?
    – Det har jeg ingen grunn til å tro. Jernbanen er rar sånn. Om alle sjefene pakker og drar, så går dette like forbannet, det. Tar du bort noen mann i togledelsen, på de driftsoperative sentrene og korttidsruteplan og de som virkelig får dette til å gå rundt, da står jernbanen. Det hjelper ikke om bare Isaksen og Ingulstad er på ville veier.
    – I dag har NSB nærkontakt med markedet og omfattende kunnskaper om dette. Har du egentlig noen tro på at direktoratet kan få det samme?
    – Det er jo det som er en omstilling for NSB totalt sett. Vi har ikke lenger noe ansvar for bransjens utvikling så det har jeg sluttet å mene noe om. Nå bruker jeg all min energi på å forberede NSB på å vinne konkurransen, avslutter Tom Ingulstad.