Jernbanemagasinet banner
Oktober 2016

EN kollektiv-billett

Et nytt selskap skal skape en nasjonal billettløsning der du kan planlegge og kjøpe en gjennomgående, sømløs billett for hele kollektivreisen.

NY TIDER, NYE ROLLER: Team­leder Lene Kramer i billettsalget på Oslo S går fortsatt i NSB-genser, men selskapet hun jobber i heter nå Entur AS. Entur skal etter hvert selge billetter til alle som vil reise kollektivt et sted i Norge. Adm. dir. Johnny Welle ser fram til å utvikle en billetteringsløsning det ikke finnes maken til noe sted. Foto: Brian Cliff Olguin
Nå er den som selger
deg en togbillett på Oslo S eller en annen betjent stasjon ikke lenger ansatt i NSB, men i Entur AS. Administrerende direktør i det nye selskapet, Johnny Welle, håper og tror at overgangen vil medføre få problemer for de reisende.
    – Entur AS formidler billetter. Det er operatøren som «eier» kunden. Det skal være en tydelig ansvarsdeling her. Men vi har begge en felles interesse av at flest mulig reiser kollektivt. Og vi har begge interesse av at reiseopplevelsen blir best mulig så kunden kommer tilbake, forklarer Johnny Welle om det nye selskapets rolle.
    – Utfordringen kan komme ved forsinkelser og overganger. Hvordan vil da reisegarantien slå ut?
    – Jeg kan ikke si at det er veldig tydelig meislet ut ennå. Det er ei løype vi må gå opp i den nye strukturen. Kanskje vi må se til andre for å lære hvordan dette skal gjøres. Hvordan ansvarsdelingen skal være, må ligge i konkurransegrunnlaget i trafikkpakkene som legges ut på anbud neste år. Dette må også være tydelig for den som skal reise.

Tre-beinet
Det nye selskapet vil ha tre bein å stå på. Det ene vil ha med IT-teknologi og salg på ulike digitale plattformer å gjøre. Det andre har med betjent service som billettsalg og kundesenter å gjøre. Det tredje skal sørge for at pengene kommer dit de skal, til de ulike aktørene. Her har NSB og Ruter en viss erfaring å bidra med gjennom deres felles selskap Interoperabilitetstjenester AS. Dette selskapet blir nå lagt inn under Entur AS.  
    I det første beinet ligger det mye nyskaping. Selskapet skal rett og slett finne opp noe som ingen andre har klart ennå, de skal sørge for at du kan søke opp en reise med kollektivtrafikk fra Nesodden til Indre Billefjord og få kjøpt en billett for hele turen.
    Det starter med at alt av reiseplanleggere og billetteringssystemer i NSB blir overført til det nye selskapet. Så kommer Norsk reiseinformasjon AS, selskapet som står for Rutebok for Norge, samt den nasjonale reiseplanleggeren som Statens vegvesen har utviklet.  
    – Det er dette som gjør forretningsideen så spennende, og som gir så mange positive tilbakemeldinger fra aktører i bransjen. NSB, Ruter og andre som har egne salgskanaler for eksempel i form av app-er vil beholde disse, men mye av salget via disse vil i realiteten strømme gjennom våre løsninger, sier Welle.

Det som har vært en NSB-løsning, skal bli en nasjonal løsning.

JOHNNY WELLE, adm. dir. Entur AS


Egen løsning
Ved siden av at reisene fortsatt skal kunne letes opp, velges og betales gjennom de ulike selskapenes digitale salgskanaler på denne måten, skal Entur AS også ha sin egen nøytrale tjeneste.
    – Det er dette som vil bli den nye, nasjonale reiseplanleggeren med billetteringsfunksjon. Da vil det være opp til brukerne å velge den ene eller den andre, sier Welle, og legger til at den informasjonen Entur AS sitter på, også skal være tilgjengelig for andre som ønsker å tilby ruteplanlegging. Kanskje kan man i fremtiden kjøpe billett i Google?

Grenseoppgang
Når Johnny Welle har allmøte på Oslo S, hender det han får spørsmål om spor 19, når det er buss for tog: «Hva skal vi gjøre da?» spørres det. Og han svarer:
    – Akkurat nå kan jeg ikke si helt nøyaktig hvilke oppgaver Entur AS skal utføre ved alternativ reise. Men en ting er sikkert: Vår jobb blir å støtte operatøren så godt vi kan, sier Welle.  
    Mens Entur AS skal tilrettelegge en IT-løsning, en arkitektur, er det operatørene som skal legge inn billettpriser, ruter, mengder etc.
    – Den teknologiske reisen for oss nå er å få med oss grunnmuren i salgssystemet til NSB. Den grunnmuren må videreutvikles til å ta det nye, bredere ansvaret til et nasjonalt salgs- og billetteringsselskap for flere kollektivoperatører. Det som har vært en NSB-løsning, skal bli en nasjonal løsning, sier Welle.

FAKTA 

Entur AS

  • Etablert 16.06.2016
  • Adm. dir. Johnny Welle
  • Eies 100 prosent av NSB
  • Operativt fra 15. oktober 2016
  • 198 faste ansatte og 48 deltidsansatte og tilkallingsvikarer (salg stasjon og kundesenter).
  • Entur AS skal overdras i sin ­helhet fra NSB AS til Reiseplan og billett AS, et nyopprettet selskap 100 prosent eid av Samferdsels­departementet, i april 2017.