Jernbanemagasinet banner
Oktober 2015

Statsbudsjettet: Kutter etterslepet med en halv milliard

Med dette fornyelsesbudsjettet vil det estimerte vedlikeholdsetterslepet på 18 milliarder kroner reduseres med vel 550 millioner kroner i 2016, opplyser infrastrukturdirektør Gorm Frimannslund.

Fornøyd: Ved siden av å redusere noe av vedlikeholdsetterslepet kan vi blant annet styrke signalvakten i Oslo med et nytt stasjoneringssted i Asker, sier en fornøyd infrastrukturdirektør

Budsjettet for fornyelser, forebyggende vedlikehold og korrektivt vedlikehold øker med om lag 1 100 millioner kroner i forslag til statsbudsjett. 
  – Dette ser svært gledelig, sier Frimannslund og fastslår at en budsjettøkning på over 30 prosent vil ha positive effekter på oppetiden i jernbanenettet. 
  Ifølge budsjettforslaget skal norsk jernbane fornyes for 3,1 milliarder kroner. Av dette går litt over en halv milliard til det nye europeiske signalsystemet ERTMS. 
  Det meste av de 2,5 milliardene til å styrke kvalitet på sporet, enten det gjelder underbygning, ballast, skinner, sviller, sporveksler eller kontaktledninger. 160 millioner skal brukes på nye maskiner, og 340 millioner går spesifikt til å bedre punktligheten i Oslo-området. 
  Også det forebyggende vedlikeholdet skal styrkes – med 22 prosent, til nærmere 1,3 milliarder kroner. 
  – Det gir oss mulighet til å øke aktiviteten som har positiv virkning på oppetiden på kort sikt.  Det kan innebære at vi for eksempel utbedrer skinnefeil, justerer sporfelt, bytter isolerte skjøter og rydder vegetasjon. Vi blir dessuten i stand til å prioritere arbeidet med å forbedre dokumentasjonen av infrastrukturen, sier infrastrukturdirektør Gorm Frimannslund.
  I statsbudsjettet er det videre satt av 450 millioner kroner til korrektivt vedlikehold, en økning på 21 prosent. 
  – Disse pengene vil blant annet benyttes til å styrke signalvakten i Oslo med et nytt stasjoneringssted i Asker, som bemannes med ni årsverk, forteller Frimannslund.
  I all hovedsak skal korrektivt vedlikehold utføres av eget personale, mens fornyelser stort sett settes ut til eksterne jernbanetekniske leverandører. 
  Forebyggende vedlikehold vil både bli utført av Jernbaneverkets egne folk og av eksterne leverandører. 

Statsbudsjettet 1 - Trykk for større versjonStatsbudsjettet 2 - Trykk for større versjon