Jernbanemagasinet banner
Oktober 2015

Rydder for en bedre jernbane

Signalmontor Thomas Bråten­ og mekaniker­ Rune Aarlid­ ­legger fastnøkler, tenger og ­spesialverktøy ut over gårdsplassen. De er med på å lage en ny standard for hvordan verktøy og deler skal systema­tiseres, i den ene hensikt å ­skape en enda bedre jernbane.

Vår idé: – Det er vi som skal komme med ideene, forklarer Thomas Bråten (t.v.) og Rune Aarlid. Og de mente at det var på tide å rydde opp i alt verktøyet

Jernbanemagasinet er til stede på den første testdagen under et pilotprosjekt på Lillestrøm. Hittil har seks forbed-ringsgrupper vært i sving. Mang en tavle er blitt fylt opp under flere titalls møter. Nå skal forslag resultere i konkrete endringer. Stikkordet er Lean, et system som blant annet innebærer at medarbeiderne selv skal foreslå og aktivt gjøre forbedringer med ett klart formål: økt kundetilfredshet.
  – Hele opplegget er basert på at vi skal komme med ideene, forklarer Thomas Bråten. Og mange av de rundt 100 medarbeiderne på Lillestrøm mente at det var på tide å rydde opp – både i bilene, anleggsmaskinen LM7 og på lageret. Planleggingen av arbeidene mener de også kan gjøres bedre. 

Grundig. – Jeg visste ikke på forhånd hva Lean var, men jammen går vi grundig inn i problemene, sier Asbjørn Berntzen, faggruppeleder signal og leder for 18 signalmontører, 6 mekanikere samt lærlinger og tilstandskontrollør. 
  – Det viktige for meg er at gutta får en stemme og at forandringene er enkle å gjennomføre. Det er dessuten verdt å merke seg at de ulike gruppene suverent kan bestemme hvilke standarder som skal gjelde. Når gruppa har tatt en avgjørelse, må de andre lojalt følge det som er bestemt. 
  Rundt oss er det rydding av bilene som foregår. Noen har fått ros fra Lean-navigatørene, som sier de ikke har sett en så ryddig bil før. Andre får en klar forståelse av at her er det rom for store forbedringer. For mangler det ett verktøy under en utrykning, kan det fort resultere i en time ekstra togstans. 

Krevende: – Vi vet av erfaring at det er enkelt å etablere en standard, men krevende å følge den, sier prosjektleder Christian Rennesund

5 S-er. – Vi er i gang med det vi kaller et 5 S-initiativ, forklarer prosjektleder Christian Rennesund. De fem s-ene står for sortere (bort det man ikke trenger), strukturere (det man trenger), skure (vedlikeholde/vaske arbeidsplassen), standardisere (etablere en tydelig og visuell standard) og sikre (at standarden blir fulgt). 
  – Vi sorterer bort det vi ikke trenger. Dernest skal vi strukturere oss og spørre: «Hva skal vi ha hvor?» I dette ligger det også hvor mye hver bil skal ha av hvert utstyr. Dernest gjelder det å ha gode rutiner for vedlikehold og renhold. Alt handler om å øke kvaliteten på det vi gjør, forklarer Rennesund. Han er seniornavigatør og har lang erfaring i å lede Lean-prosesser. Nå er han ansatt i Jernbaneverket og er full av lovord: – Her er stor vilje til å bidra. Folk er ikke redde for å peke på seg selv og sine egne utfordringer. Når det handler om å skape en bedre jernbane, sier de: «Dette vil vi være med på!»
  Rennesund har lært seg å stille utfordrende spørsmål: – Vi vet av erfaring at det er enkelt å etablere en standard, men krevende å følge den. 

Det viktige for meg er at gutta får en stemme og at ­forandringene er enkle å gjennomføre.

Asbjørn Berntsen, Faggruppeleder signal

Standard: – Min jobb blir å sørge for at gutta holder den standarden de selv har satt, sier faggruppeleder Asbjørn Berntzen

Følger opp. – Jeg kommer regelmessig til å gå over biler og lageret for å se at våre nye standarder følges opp, forteller Asbjørn Berntzen, som hver dag vil ha et tavlemøte på et kvarter. 
  – Vi skal aldri ha mer enn fem problemer på tavla om gangen. Min jobb blir å sørge for at gutta holder den standarden de selv har satt, utdyper han. 
  Berntsen minner om at det også er satt ned ei gruppe for å se på hvordan jobbene planlegges. 
  Og ikke minst: – Når vi har tilstandskontroll av komponenter, deler og kabler, skal alle res-ultater genereres inn i vår database, BaneData.

 

FAKTA

Lean

- En arbeidsfilosofi utviklet hos Toyota og som har vist seg å ha stor suksess verden over.
- Tankegangen er å gi kunden/brukeren det han har bruk for når han har bruk for det – med den kvaliteten som er ønsket.
- Bruk av ressurser som ikke skaper verdi (for eksempel leting etter verktøy) anses som sløsing.
- Lean handler om å jobbe smartere, ikke raskere.

Tydeligere. – Alt blir tydeligere å forholde seg til når vi jobber på denne måten, mener Rune Aarlid. Han er overrasket over hvor mange problemer som er kommet opp på den etter hvert berømte tavla. For arbeidsmiljøundersøkelser viser at driftspersonalet på Lillestrøm stortrives. Nesten 100 prosent av de ansatte gleder seg til å gå på jobb, og sykefraværet ligger på rekordlave 1,9 prosent. 
  – Folk ofrer mye for at toga skal gå, understreker faggruppelederen.
  – Og det i all slags vær! tilføyer mekanikeren. 
  Når «Lean-piloten» er avsluttet på Lillestrøm i slutten av november, blir det avgjort om tilsvarende øvelser skal gjennomføres i hele Jernbaneverkets infrastrukturdivisjon.