Oktober 2015

 • Punktlighet i ryggmargen

  Flytoget følger opp hver eneste forsinkelse. Målet er at 97 prosent av togene er i rute.

 • Ved et tidsskille

  – Vi er ved et tidsskille i måten å bygge tunneler for jernbane, hevder Øyvind Dammyr. Ingeniørgeologen er overbevist om at TBM kan bli foretrukket i flere norske jernbaneprosjekter.

 • Åpner ny godskorridor

  Fra ruteomleggingen i desember knyttes Norge til et nettverk av godskorridorer.

 • Ny tid for gods

  Jernbaneverket lanserer en ny godsstrategi med både kortsiktige og langsiktige tiltak. En distributør åpner for å øke togtransporten med 50 prosent.

 • Fra olje til bane

  Ragnhild Øian (48) var daglig leder i et datafirma som ble rammet av at olje- og gassnæringen bråbremset. Nå er hun i full gang med å utdanne seg som trafikkstyrer, og satser alt på en ny karriere innen jernbanesystemet.

 • Statsbudsjettet: Kutter etterslepet med en halv milliard

  Med dette fornyelsesbudsjettet vil det estimerte vedlikeholdsetterslepet på 18 milliarder kroner reduseres med vel 550 millioner kroner i 2016, opplyser infrastrukturdirektør Gorm Frimannslund.

 • Rydder for en bedre jernbane

  Signalmontor Thomas Bråten­ og mekaniker­ Rune Aarlid­ ­legger fastnøkler, tenger og ­spesialverktøy ut over gårdsplassen. De er med på å lage en ny standard for hvordan verktøy og deler skal systema­tiseres, i den ene hensikt å ­skape en enda bedre jernbane.

 • Vi endrer jernbanen nå

  Jernbaneverket gjennomgår i disse dager historiske endringer som griper direkte inn i hverdagen til 2450 ansatte i infrastrukturdivisjonen.