Jernbanemagasinet banner
Mars 2015

Når jernbanen blir ryggraden

Jernbanen kan ta en langt større rolle i kollektivtrafikken i og rundt de store byene – med nye dobbeltspor, utbygging og fortetting rundt stasjoner og bedre servicetilbud nær toget. Det er Jærbanen et eksempel på.

STASJONSBYER: Utbygging langs stasjons­byene har vært et langsiktig mål i Stavangerregionen.  I dag ligger boliger og ­næring i umiddelbar nærhet til toget. Foto: Jan Inge Haga
STASJONSBYER: Utbygging langs stasjons­byene har vært et langsiktig mål i Stavangerregionen. I dag ligger boliger og ­næring i umiddelbar nærhet til toget. Foto: Jan Inge Haga

Jernbaneverket har i sin perspektivmelding fram til 2050 anslått at togtrafikken rundt de store byene kan tredobles. På Jærbanen ble antall passasjerer tredoblet på tre år – på 90-tallet. I dag tar 76 000 personer toget ukentlig, og nå ligger nye planer på tegnebrettet: Med Jærbanen fullt utbygget til Egersund kan 20 000 biler forsvinne fra det overbelastede veinettet i regionen.

Toget betyr mye
Klokken er 15.10 en onsdag ettermiddag i Sandnes sentrum. På plattformen strømmer reisende til, klar for hjemturen med toget til Jæren. Knut Gundersen kommer et minutt før toget stopper, vel vitende om at toget er presist. Han jobber på Diakonhjemmets Høgskole, et kvartal bortenfor togstasjonen, og skal til Nærbø, som ligger 24 minutter unna med tog.
  – Toget betyr veldig mye for meg. Jeg reiser hver uke og er glad i å reise kollektivt. Men jeg savner et litt mer fleksibelt tilbud, som klippekort eller lignende, for oss som ikke tar toget hver dag. Det er uansett deilig å slippe bilen.

Region i vekst
Stavangerregionen er en av de mest ekspansive regionene i Norge med sterk vekst i folketall og arbeids­plasser. ­Parallelt med befolkningsveksten ­vokser transport­behovet. I forhold til forventet trafikk i 2030 vil dobbeltspor på Jæren og et ­integrert busstilbud med fortetting i ­stasjonsbyene kunne gi sju til ti millioner reisende årlig. Dette var bakgrunnen for at Samferdselsdepartementet i 2014 ba Jernbaneverket om å utarbeide kommunedelplan for dobbeltspor Sandnes–Nærbø. Banen skal dimensjoneres som lokaltogstrekning med 10 minutters intervall.
  – Fordelen med Jæren er at tettstedene er etablert rundt stasjonene. Det er også der veksten skal komme framover. For oss er utbygging av Jærbanen et viktig prosjekt, og planarbeidet har høy prioritet, sier Lars Christian Stendal, som er regiondirektør for strategi og samfunn vest og sør i Jernbaneverket.

«For oss er utbygging av Jærbanen et ­viktig prosjekt.»
Lars Christian Stendal, Jernbaneverket

Effektiv 
– Vi legger opp til en effektiv planprosess, fortsetter han.
  I tillegg til dobbeltspor sør for Sandnes jobbes det også med planer om å ruste opp Stavanger stasjon og sette inn doble togsett for å kunne ta imot fremtidig togtrafikk. Stasjonen har i dag en maksimal kapasitet på fire lokaltog og et vendende fjerntog i timen. Ved ombygging av dagens stasjon med nytt signalsystem kan kapasiteten økes til seks vendende lokaltog og ett vendende fjerntog per time.
  – Vi ser på Stavanger stasjon i forbindelse med dobbeltsporprosjektet. Det er helt klart at vi må gjøre noe for å få opp kapasiteten i Stavanger, sier Stendal.

Forpliktende samarbeid
Mot slutten av 80-tallet sto lokaltogtilbudet på Jærbanen i fare for å bli nedlagt. Det fikk seks berørte kommuner, fylkeskommunen og NSB til å inngå en forpliktende samarbeidsavtale. Initiativet kom fra Hå kommune og daværende ordfører Kjell Lund, som mente at togsettene var for gamle og at Jærbanen burde utnyttes bedre.
  Fra 1. januar 1992 ble lokaltogtilbudet kraftig forbedret. NSB satte inn fire nyoppussede lokaltogsett som gjorde det mulig å korte reisetida mellom Stavanger og Egersund med opptil 25 minutter og nesten halvere reisetida mellom Sandnes og Stavanger.
  For å oppgradere stasjoner bidro fylkeskommunen og kommunene med til sammen ti millioner kroner i lån. Samtidig forpliktet de seg til å koordinere kollektivtilbudet, forbedre parkeringsmulighetene og i sine kommuneplaner legge til rette for fortetting rundt stasjonene.

 

«Vi vil fortette kraftig i stasjons­byene på Jæren.»
Mons Skrettingland, ordfører i Hå

Dobling på et halvt år
Resultatene lot ikke vente på seg: Allerede det første halvåret ble antall reiser på Jærbanen fordoblet, og etter tre år var trafikken tredoblet.
  Dagfinn Berge, som nå er divisjonsdirektør i Rejlers Norge AS divisjon Railconsult hadde ansvaret for den store omleggingen som prosjektleder i NSB.
  – Vi fikk til et unikt samarbeid, også mellom de ulike faggruppene på jernbanen, minnes han. – Det igjen ga en punktlighet som få andre banestrekninger kunne måle seg med.
  Den store økningen i tallet på reisende satte fart på planene om å bygge dobbeltspor mellom Sandnes og Stavanger. Etter at det åpnet i 2009, har Jærbanen nok en gang hatt en formidabel vekst. Flere stasjoner har kommet til, store knutepunktstasjoner vokser rundt jernbanen og flere enn noen gang pendler til jobb og skole.

Ryggraden 
– Den kombinerte satsingen med å oppgradere infrastrukturen og legge til rette for fortetting i stasjonsbyene har slått til, mener Berge. – Jærbanen er blitt ryggraden i regionen, som i dag har ett felles bo- og arbeidsmarked.
  Mens den nye stasjonen på Jåttåvågen ble en del av en helt ny bydel, med kjøpesenter, næringsbygg, Viking stadion og blokkleiligheter, har også flere av de andre stasjonene knyttet bolig og næring tettere.
  – Jærbanen har fremdeles stort potensial. Det er mulig å både se på antall avganger og togstørrelse, sier Berge.

 

«Toget betyr veldig mye for meg.»
Knut Gundersen, pendler

Viktigere og viktigere
Tidligere fylkesordfører Roald G. Bergsaker mener likevel at utviklingen av Jærbanen går for sent.
  – Når så mange reiser og tar toget hver dag, burde Jærbanen vært bygget ut med flere spor for lenge siden. Jernbanen blir viktigere og viktigere for hver dag som går, sier Bergsaker, som også har vært ordfører i Sandnes kommune.
  Han er overbevist om at et dobbeltspor til Nærbø, og på sikt Egersund, vil bety at langt flere vil velge toget enn i dag.
  – Dette vil korte ned reisetiden mye for de som pendler. I denne regionen ser vi at problemene på veiene øker, unge mennesker reiser kollektivt og flere og flere bruker toget.

Fortetter
I dag er Mons Skrettingland (H), ordfører i Hå. Han mener satsingen på Jærbanen har betydd mye for jærbuen.
  – Etter min mening er Jærbanen den viktigste kollektivsatsingen i hele Rogaland. Ved å utvikle Jærbanen med dobbeltspor fra Stavanger til Egersund vil det ta under en time å komme seg til jobb på det store næringsområdet Forus. Kortere reisetid betyr at flere kan pendle, sier Hå-ordføreren, som understreker at kommunen vil legge til rette for de reisende.
  – Vi vil fortette kraftig i stasjonsbyene på Jæren. Boliger med næring i førsteetasje er noe av det vi kan bidra med i denne utviklingen.

«Jernbanen blir viktigere og viktigere for hver dag som går.»
Roald G. Bergsaker, tidligere fylkesordfører i Rogaland

Fulle tog
På ettermiddagstoget mot ­Jæren er vognene fulle. Flere må stå, og det er trangt i korridorene. Kåre Svanes er en av dem som har fått sitteplass. Han er på vei hjem til Egersund etter en dag på jobb ved Statoil på Forus. Totalt bruker han halv­annen time hver vei.
  – Jeg kjører ned til toget, tar tog til Gausel og buss videre til Forus. Når alt fungerer, går pendlingen bra. Jeg ser fram til et enda bedre tilbud. Det går med mye tid på å reise …

FAKTA

  • På 1990-tallet ble det satset på Jærbanen. Dette førte til at antall reisende økte fra 635 000 i 1991 til 2 315 000 i 2001.
  • I 2006 ble det registrert hele 2 600 000 reisende, rundt 50 000 per uke.
  • Økningen har fortsatt. I dag reiser 76 000 personer ukentlig med Jærbanen.