Jernbanemagasinet banner
Mars 2015

InterCity trenger medvind

Veien fram til at de første gravemaskinene kan starte bygging av jernbane, krever mye arbeid fra mange. Da hjelper det med medvind fra omgivelsene.

Foto: Øystein Grue Illustrasjon: Jernbaneverket
Foto: Øystein Grue Illustrasjon: Jernbaneverket

– Det er positivt å oppleve det store engasjementet hos alle som er involvert i planleggingen, og ikke minst hos dem som ser fram til å bruke den nye banen, sier prosjektdirektør Anne Siri Haugen, som for tiden sjonglerer med mange baller i luften samtidig.
  For aktiviteter og milepeler ligger tett når Norges største prosjekt på landjorda planlegges.
  – Det er avgjørende at vi planlegger rasjonelt, og at det ikke blir omkamper når de valgene som hører hjemme i ulike planfaser først er tatt. Og at vi hele veien sikter mot høy samfunnsnytte og lave investeringskostnader, sier Haugen.

Føringene
Planleggingsoppdraget ligger i gjeldende Nasjonal transportplan (NTP): Det skal være sammenhengende dobbeltspor fra Oslo til Seut ved Fredrikstad, Hamar og Tønsberg innen 2024, og til Sarpsborg pluss noen biter på de andre banene innen 2026. Videre skal det planlegges med sikte på dobbeltspor helt til Halden, Lillehammer og Skien til 2030. Like etter at Stortinget behandlet NTP, kom det oppdrag fra Samferdselsdepartementet om å lage en utbyggingsstrategi.
  – Der sier vi litt mer om sammenhengen mellom trinnvis tilbudsutvikling og bygging, og om hvilke hensyn vi mener det er viktig å ta i planleggingen. Som at togtrafikken skal kunne avvikles mest mulig uforstyrret mens det bygges, og at vi må se på sammenhengen med andre interne og eksterne prosjekter.

 «Det er avgjørende at vi planlegger rasjonelt, og at det ikke blir omkamper
når de valgene som hører hjemme i ulike plan­faser først er tatt.»

Anne Siri Haugen, prosjektdirektør

Utfordrende
Den som skal bygge seg frem til disse stedene, skal håndtere en rekke tekniske utfordringer.
  – Det er klart det ligger tekniske utfordringer her, med kurvaturkravene til moderne bane blir det mange tunneler, broer og viadukter. Stasjonene skal ligge sentralt. Det betyr at vi skal bygge nytt dobbeltspor i områder som allerede er bebygd. Det blir sannsynligvis av de mest krevende oppgavene, sier Anne Siri Haugen.
  – Knutepunktene er helt avgjørende for at flest mulig skal få nytte av den store satsingen. Derfor er det viktig at de aktørene som har virkemidler, samarbeider og blir enige om og får avtalt hvem som har ansvar for hva rundt de nye stasjonene, avslutter Anne Siri Haugen.

STATUS ØSTFOLDBANEN

Sandbukta-Moss-Såstad 

 • Vedtatt reguleringsplan høsten 2016 
 • Anleggsstart 2018
 • Ferdig 2023

Haug-Seut

 • Planprogram for reguleringsplan 2016
 • Vedtatt reguleringsplan årsskiftet 2017/18 
 • Anleggsstart 2019
 • Ferdig 2023

Seut-Sarpsborg 

 • Planprogram presenteres januar 2016
 • Kommunedelplan vedtas sommeren 2018
 • Vedtatt reguleringsplan 2020 
 • Anleggsstart 2022 
 • Ferdig 2026

Sarpsborg-Halden

 • Forstudier 2015-16
 • Ferdig 2030

STATUS DOVREBANEN

Venjar-Eidsvoll-Langset 

 • Oppstart reguleringsplan 2015
 • Anleggsstart 2018 
 • Ferdig 2023

Kleverud-Sørli:

 • Oppstart reguleringsplan mars 2015.
 • Anleggsstart 2018
 • Ferdig 2023

Sørli-Brumunddal:

 • Forberedende arbeider til kommunedelplan med konsekvensutredning starter april 2015 
 • Kommunedelplan inkl. endelig trasevalg vedtas vinteren 2016-2017

Sørli-Hamar 

 • Oppstart reguleringsplan Sørli-Hamar vinteren 2016-2017
 • Anleggsstart Sørli-Hamar 2020 
 • Ferdig frem til Hamar stasjon 2024

Brumunddal-Lillehammer 

 • Forstudie ferdig høsten 2016

Hamar-Lillehammer delparsell I 

 • Kommunedelplan vedtas 2019 
 • Vedtatt reguleringsplan 2021 
 • Anleggsstart 2022 
 • Ferdig 2026

Hamar-Lillehammer delparsell II

 • Forstudier 2015-16 
 • Ferdig 2030

STATUS VESTFOLDBANEN

Drammen-Kobbervikdalen:

 • Vedtatt kommunedelplan 2016
 • Vedtatt reguleringsplan 2018
 • Anleggsstart 2019
 • Ferdig 2024

Nykirke-Barkåker:

 • Vedtatt kommunedelplan 2016
 • Vedtatt reguleringsplan 2018 
 • Anleggsstart 2020 
 • Ferdig 2024

Tønsberg-Larvik: 

 • Forstudie 2015-2016 
 • Planprogram 2016
 • Vedtak på kommunedelplan 2017-18 
 • Ferdig én del i 2026, den andre delen i 2030

Porsgrunn – Skien: 

 • Planleggingen starter 2021
 • Ferdig 2030